Speeches

Bijdrage Regiovisie Midden-Holland Jeugd en WMO-Scherper aan de wind

Door: Sylvia van de Krol-den Ouden | Geschreven op:

Inleiding Allereerst willen we de betrokken medewerkers van de gemeente en de regio bedanken voor het opstellen van deze regiovisie en het meenemen van de raadsleden tijdens de twee regionale avonden eerder... Lees meer »

Vragen over fietsvriendelijk Waddinxveen

Door: Hans van Mourik | Geschreven op:

De PCW wil een fietsvriendelijk Waddinxveen en daarom willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om, over met name fietsstoplichten, een aantal vragen te stellen. 'Drukknoppen zijn onnodig' kopte het... Lees meer »

Mondelinge vraag Zwembad

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter, We hebben in Waddinxveen te maken met lange wachtlijsten voor kinderen die hun zwemdiploma A willen halen. Dit soms tot grote frustratie van ouders. Ouders kunnen hun kinderen aanmelden als... Lees meer »

Bijdrage Algemene Beschouwingen + Motie Bestemmingsreserve Maatregelen BBG

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter, de kaderbrief 2022-2025 deed me een beetje denken aan een gezagvoerder van een vliegtuig, die zijn passagiers meedeelt dat het dalen voor de landing is begonnen. Passagiers merken het ook,... Lees meer »

Honderd extra Middenhuurwoningen in Triangel Zuid-Oost? Voor hoe lang?

Door: Albert Kerssies | Geschreven op:

Woensdagavond, 23-6-2021, is in de gemeenteraad van Waddinxveen het nieuwe bestemmingsplan Triangel Zuid-Oost vastgesteld. In dit plan gaat het met name om 100 extra appartementen te kunnen bouwen in de... Lees meer »

Bijdrage beleidskader cultuur 2020-2024

Door: Sylvia van de Krol-den Ouden | Geschreven op:

Inleiding Allereerst willen we de ambtenaar en wethouder bedanken voor het opstellen van dit beleidskader. Tijdens het open atelier van 2 maart jl. hebben verschillende culturele partners meegedacht over... Lees meer »

Bijdrage memo scholen Triangel

Door: Sylvia van de Krol-den Ouden | Geschreven op:

Geachte voorzitter, In de memo ‘aanvullende huisvesting scholen’ wordt gevraagd wat we als gemeenteraad vinden van het toepassen van de huidige verordening. We steunen als PCW het voorstel van het college,... Lees meer »

Bijdrage Commissie behandeling Memo BBG Wethouder Schippers

Door: Hans van Mourik | Geschreven op:

Beter Bereikbaar Gouwe. Een regionale samenwerking wat zich richt op het gebied rondom de Gouwe. Globaal tussen de N11, A12 en de N209, Bodegraven. Het doel is: een betere bereikbaarheid en leefbaarheid... Lees meer »

Bijdrage Verordening Sociaal Domein Waddinxveen - Samenredzaam

Door: Sylvia van de Krol-den Ouden | Geschreven op:

Inleiding Voorzitter, allereerst willen we de medewerkers van onze gemeente bedanken voor het opstellen van deze verordening. Hij is in begrijpelijke taal geschreven! De Participatie Advies Raad heeft... Lees meer »

Algemene Beschouwing Programmabegroting 2021-2024

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Inleiding van ‘buiten naar binnen’: Voorzitter, door het coronavirus werd dit voorjaar ineens alles anders. De impact ervan voor jong en oud is enorm. Het coronavirus raakt ook de Waddinxveense inwoners.... Lees meer »

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»