Speeches

Verklaring van geen bedenkingen biomassacentrale Tweede Bloksweg

Door: Erik Segers | Geschreven op:

Het proces rondom het verstrekken van de Verklaring van geen bedenkingen kent vele facetten waar het nodige over gezegd kan worden. De PCW wil niet te veel terugkijken naar het verleden en op het besluit... Lees meer »

Bijdrage besluitvormende raad verordening winkeltijden: geen dwang voor ondernemers

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

PCW - bijdrage besluitvormende raad 11-07-2018, agendapunt 8, verordening winkeltijden Eerste termijn Meneer de voorzitter, Vandaag realiseren de coalitiepartijen hun kroonjuweel: Vanaf volgende week mogen... Lees meer »

Bijdrage jaarrekening 2017

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Besluitvormende raad 11 juli 2018 We bespreken vanavond de jaarstukken van 2017. Er ligt een mooi rekeningresultaat van afgerond 2,5 miljoen euro. Vrijwel alle voornemens uit het collegeprogramma zijn... Lees meer »

Een Geschenk

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Voorzitter, dank voor uw warme woorden en complimenten. Dank ook voor het uitreiken van de koninklijke onderscheiding. Als auteur van het Zakboek Raadsleden en als je al langer meeloopt weet je dat je... Lees meer »

Verzelfstandiging sport in Waddinxveen

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voor ons ligt het raadsvoorstel met de keuze voor verzelfstandiging van de sport in Waddinxveen. Een voorstel dat mede tot stand is gekomen door een ingediende motie van de PCW. In deze motie riepen wij... Lees meer »

Bestemmingsplan Vredenburghlaan

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Hoe vaak zou het voorgekomen zijn dat de aanleg van een nieuwe weg met gejuich wordt begroet? Ik denk dat het een zeldzaamheid is. Met de Vredenburghlaan is dat niet anders. Mensen hebben hun zorgen geuit.... Lees meer »

Implementatie afvalbeleid 2018

Door: Erik Segers | Geschreven op:

De PCW is blij met het snelle voorstel van het college voor aanpassing van de verordening en het weer mogelijk maken van het gratis afvoeren van de eerste m3 B-kwaliteit hout. Wij zijn voor deze aanpassing.... Lees meer »

Huisvesting Coenecoop College

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voor ons ligt het raadsvoorstel over een voorgenomen besluit voor huisvesting Coenecoop College.Wij als PCW staan positief tegenover dit voorstel en wel om de volgende redenen: - Het is goed voor Waddinxveen,... Lees meer »

Maidenspeech van Martijn Kortleven

Geschreven op:

Meneer de voorzitter, Voordat ik iets ga zeggen over de Tweede Bestuursrapportage, eerst een persoonlijk woord. Liever had ik hier vandaag niet gestaan… Want ik sta op de plek van Ton van Doorn, onze fractievoorzitter... Lees meer »

Woonvisie

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

Voorzitter, Voor velen in deze raad is opa Meindert inmiddels een bekend persoon, maar ik kan me voorstellen dat u hem nog niet kent. Meindert is de opa van Thomas Leerling. Ik heb hem in 2014 voor het... Lees meer »

@KiesPCW
 • PCW
  'Er spelen verschillende belangen die een constructief overleg in de weg staan.' Mondelinge vragen aan de wethoude… https://t.co/kRcaBbLw91
  17-10-2018
 • PCW
  ´Het verrijkt je leven om iets voor een ander te mogen doen!´ Een blog van onze fractievertegenwoordiger Sylvia va… https://t.co/deouC7uGPq
  15-10-2018
 • PCW
  Wij blijven proberen om het oude gemeentehuis een maatschappelijk verantwoorde herbestemming te geven. #Waddinxveenhttps://t.co/IU4DJ9Gndo
  06-10-2018
 • PCW
  De geplande bestemming van het oude gemeentehuis (appartementencomplex voor senioren) lijkt niet door te gaan. Rede… https://t.co/ucPxgHK0l3
  29-09-2018
 • PCW
  Mocht de Luifelbaan het op termijn niet volhouden, welke ideeën hebben jullie dan voor dit centrum?
  22-09-2018

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»