Speeches

Algemene Beschouwing Programmabegroting 2021-2024

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Inleiding van ‘buiten naar binnen’: Voorzitter, door het coronavirus werd dit voorjaar ineens alles anders. De impact ervan voor jong en oud is enorm. Het coronavirus raakt ook de Waddinxveense inwoners.... Lees meer »

Bijdrage PCW aan vervolg spoeddebat na collegebreuk

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Voorzitter, Vorige week is het voltallige college opgestapt. Dat heeft deining veroorzaakt, pijn gedaan en diverse personen zijn beschadigd. Dat is niet goed, niet voor de personen zelf, want zoiets raakt... Lees meer »

Jaarrekening 2019

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Meneer de voorzitter, We hebben in de commissie de jaarrekening 2019 besproken. Dank voor alle antwoorden. De PCW wil nog aandacht vragen voor het volgende: Waddinxveen dat werkt De PCW wil inzicht in... Lees meer »

Algemene beschouwingen PCW kaderbrief 2021-2024

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Meneer de voorzitter, De algemene beschouwingen over de kaderbrief bestaan uit twee delen: - Ik dien eerst 2 moties en een amendement; - Daarna geef ik een beschouwing over de midtermreview. Moties en... Lees meer »

Bijdrage besluitvormende raad Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2023

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter, leden van de raad, Vandaag staan we op het punt een besluit te nemen over het Lokaal Gezondheidsbeleid. We willen de ambtenaren, wethouder en de PAR danken voor hun vele werk en doorwrochte... Lees meer »

Achterstallig onderhoud in de gemeentefinanciën

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

PCW – Bijdrage besluitvormende raad 18-09-2019 – Burap I Meneer de voorzitter, Je hebt een eigen huis en de loodgieter zegt dat die natte plekken en die schimmel op je muren en plafond komen omdat je dak... Lees meer »

Bijdrage BoVo

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter, voor ons ligt het raadsvoorstel Actualisatie bijdrage Bovenwijkse Voorzieningen en actualisatie 'Nota Kostenverhaal 2019 Verplichting bijdrage BoVo. Een voorstel wat we in zichzelf goed kunnen... Lees meer »

Motie vreemd aan de orde van de dag ´niet slopen maar bouwen´

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Meneer de voorzitter, Het college heeft besloten het oude gemeentehuis te slopen. De PCW wil het oude gemeentehuis graag behouden en het laten transformeren tot een mooi woon/zorgcomplex. Deze wens past... Lees meer »

Algemene beschouwingen kaderbrief 2020-2023

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Meneer de voorzitter, Als er een begrotingstekort dreigt, moet je bezuinigen. Het is dan wel verstandig om eerst te zorgen dat het tekort niet verder oploopt. En dát is onze grootste zorg, want het tekort... Lees meer »

Bijdrage Zienswijze begroting Promen

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter, We kunnen ons vinden in de opgestelde zienswijze. Terecht dat er aandacht gevraagd wordt voor het financiële resultaat, de geplande verhoging van de omzet, en de inspanningen gericht op de... Lees meer »

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»