Speeches

Bijdrage bij Visie toekomst Gouwebad

Door: Sylvia van de Krol-den Ouden | Geschreven op:

De PCW is voor de bouw van een nieuw zwembad en dus ook voor het onderzoeken van zowel scenario 1 als 2. We vinden het belangrijk dat er een zwembad blijft in ons dorp. Bewegen is goed voor de gezondheid.... Lees meer »

Bijdrage gebiedsvisie Vredenburghzone

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Eerste termijn Meneer de voorzitter, Een groene long, een buffer, een park waar het heerlijk wandelen is, met daarin een groene wal die de Vredenburghlaan aan het zicht zal onttrekken. Dat moet de Vredenburghzone... Lees meer »

Afscheidsbijdrage Erik Segers

Door: Erik Segers | Geschreven op:

Beste mensen, geachte voorzitter, Voor alles is een eerste keer. Ook voor afscheid nemen. Mijn vader stuurde mij een berichtje met de tekst: 'een stap tegen de rijrichting in'. En ja, soms voelt dat zo,... Lees meer »

Bijdrage Besluitvormende Raad: Henegouwerweg

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter, Al geruime tijd zijn er zorgen over de verkeerssituatie op de N207. (Tussen het gouweaquaduct en de Henegouwer nesse). Vanuit verschillende raadsfracties is hier meermaals aandacht voor gevraagd.... Lees meer »

Bijdrage Financieel kader project Sleutelkwartier

Door: Albert Kerssies | Geschreven op:

Voorzitter, na de presentatie van het plan Sleutelkwartier eind oktober hadden we toch wel gemixte gevoelens. Nieuwe / hippe, jonge ondernemers zouden ruim baan krijgen, naast woonvoorzieningen voor hippe... Lees meer »

Bijdrage Uitvoeringsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

Door: Lambert den Dekker | Geschreven op:

Voorzitter, Het op orde hebben en houden van ons maatschappelijk vastgoed is belangrijk omdat een groot deel van onze inwoners daar gebruik van maakt. Allereerst natuurlijk de basisscholen. Met het vaststellen... Lees meer »

Bijdrage luchtkwaliteit

Door: Erik Segers | Geschreven op:

Meneer de voorzitter, In deze raad hebben we reeds het nodige gezegd over de wenselijkheid van biomassacentrales in Waddinxveen. Ik ga die punten niet herhalen. Duidelijk is dat er een grote groep inwoners... Lees meer »

Bijdrage PCW besluitvormende raad Begroting 2019-2022

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

14-11-2018 Eerste termijn Meneer de voorzitter, Droom Deze week had ik een droom. Het was april 2018 en ik droomde dat ik bij de onderhandelingen van de coalitiepartijen aanwezig was. De vier fractievoorzitters... Lees meer »

Bijdrage Afvalbergstation

Door: Erik Segers | Geschreven op:

Meneer de voorzitter, wij blijven bij het formele punt dat wij eerder een raadsvoorstel hebben voorgelegd hebben gekregen om over een locatiekeuze te besluiten. Daarmee heeft het college haar eigen mandaat... Lees meer »

Bijdrage jaarrekening 2017

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Besluitvormende raad 11 juli 2018 We bespreken vanavond de jaarstukken van 2017. Er ligt een mooi rekeningresultaat van afgerond 2,5 miljoen euro. Vrijwel alle voornemens uit het collegeprogramma zijn... Lees meer »

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»