Speeches

Bijdrage PCW in het debat over het onderzoeksrapport 'winkelopenstelling zon- en feestdagen'

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

Voorzitter, in de opiniërende raad heb ik inhoudelijk toegelicht waarom wij voor de zondag als rustdag zijn. Ik zal dat nu niet herhalen. In de opiniërende raad werd de vraag gesteld hoe de PCW de wens... Lees meer »

Bijdrage PCW bij bespreking Erfgoedverordening 2015

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Voorzitter, leden van de raad, Als PCW-fractie hebben wij tijdens de afgelopen raadsvergaderingen aangegeven blij te zijn dat cultureel-erfgoed de afgelopen jaren de positieve aandacht heeft gekregen.... Lees meer »

Mondelinge vragen inkoopproces sociaal domein

Geschreven op:

In de weekmap van vorige week las ik de brief van de zorgaanbieders waarin zij enerzijds aangeven wel tevreden zijn over de opzet van het inkoopproces, maar waarin ze ook onvrede uiten. In de raadsinformatiebrief... Lees meer »

Actualisatie financiële beleidsnota’s

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

Voorzitter, wat dit raadsvoorstel betreft beperk ik mij tot bijlage 3: Nota Grondbeleid Waddinxveen 2017. Specifiek wil ik ingaan op het middeldure huursegment (woningen boven de sociale huurgrens van... Lees meer »

Mondelinge vragen wedstijd groenste gemeente Nederland

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Voorzitter, Vorige maand hield de PCW-fractie een fotowedstrijd over het mooiste of groenste plekje van Waddinxveen. Naast veel leuke en vooral mooie foto’s kregen we ook diverse tips. Een van die suggesties... Lees meer »

Bijdrage PCW bij interpellatiedebat D66 over handhaving

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Voorzitter, Er ligt een uniek en bijzonder verzoek. In de bijna 17 jaar dat ik in Waddinxveen politiek actief ben is het volgens mij niet voorgekomen dat een gemeenteraadslid één van de zwaardere raadsinstrumenten... Lees meer »

PCW stelt vragen over aansluiting Beethovenlaan / Groensvoorde

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

Diverse keren hebben inwoners ons gewezen op de nieuwe situatie bij aansluiting Beethovenlaan / Groensvoorde. Deze wordt onoverzichtelijk en onveilig ervaren; fietsers worden niet gezien en gaan van natura... Lees meer »

Bestemmingsplan Meteorenweg en Verklaring van geen bedenkingen Wagro

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Op woensdag 24 augustus was er een informerende gemeenteraadsvergadering waarin diverse onderwerpen besproken zijn. Zelf mocht ik de onderwerpen ‘bestemmingsplan Meteorenweg’ en ‘Verklaring van geen bedenkingen... Lees meer »

Mondelinge vragen warmterotonde

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Voorzitter, Het gebeurt niet zo vaak dat mondelinge vragen gesteld worden namens meer dan één fractie. Vanavond wel. Namens de fracties van PCW, D66 en VVD wil ik vragen stellen over een rotonde. Niet... Lees meer »

Bijdrage PCW-fractie bij bespreking Jaarrekening 2015 (deel II)

Door: Ton van Doorn | Geschreven op:

Voorzitter, leden van de gemeenteraad, 1. ik heb, geloof ik, nog nooit zo’n merkwaardige behandeling van een jaarrekening meegemaakt als deze jaarrekening 2015. Een soort triatlon: eerst de rekening exclusief... Lees meer »

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»