Speeches

Bijdrage Zienswijze begroting Promen

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter, We kunnen ons vinden in de opgestelde zienswijze. Terecht dat er aandacht gevraagd wordt voor het financiële resultaat, de geplande verhoging van de omzet, en de inspanningen gericht op de... Lees meer »

Bijdrage zienswijze begroting Veiligheidsregio Hollands Midden

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter, ln de concept-programmabegroting 2020 staat dat de VRHM de transparantie van zowel verantwoordings- als stuurinformatie wil verbeteren. Dit staat in schril contrast met de verliezen die er... Lees meer »

Bijdrage gebiedsvisie Vredenburghzone

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Eerste termijn Meneer de voorzitter, Een groene long, een buffer, een park waar het heerlijk wandelen is, met daarin een groene wal die de Vredenburghlaan aan het zicht zal onttrekken. Dat moet de Vredenburghzone... Lees meer »

Afscheidsbijdrage Erik Segers

Door: Erik Segers | Geschreven op:

Beste mensen, geachte voorzitter, Voor alles is een eerste keer. Ook voor afscheid nemen. Mijn vader stuurde mij een berichtje met de tekst: 'een stap tegen de rijrichting in'. En ja, soms voelt dat zo,... Lees meer »

Bijdrage Besluitvormende Raad: Henegouwerweg

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter, Al geruime tijd zijn er zorgen over de verkeerssituatie op de N207. (Tussen het gouweaquaduct en de Henegouwer nesse). Vanuit verschillende raadsfracties is hier meermaals aandacht voor gevraagd.... Lees meer »

Bijdrage Financieel kader project Sleutelkwartier

Door: Albert Kerssies | Geschreven op:

Voorzitter, na de presentatie van het plan Sleutelkwartier eind oktober hadden we toch wel gemixte gevoelens. Nieuwe / hippe, jonge ondernemers zouden ruim baan krijgen, naast woonvoorzieningen voor hippe... Lees meer »

Bijdrage Uitvoeringsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

Door: Lambert den Dekker | Geschreven op:

Voorzitter, Het op orde hebben en houden van ons maatschappelijk vastgoed is belangrijk omdat een groot deel van onze inwoners daar gebruik van maakt. Allereerst natuurlijk de basisscholen. Met het vaststellen... Lees meer »

Bijdrage luchtkwaliteit

Door: Erik Segers | Geschreven op:

Meneer de voorzitter, In deze raad hebben we reeds het nodige gezegd over de wenselijkheid van biomassacentrales in Waddinxveen. Ik ga die punten niet herhalen. Duidelijk is dat er een grote groep inwoners... Lees meer »

Bijdrage PCW besluitvormende raad Begroting 2019-2022

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

14-11-2018 Eerste termijn Meneer de voorzitter, Droom Deze week had ik een droom. Het was april 2018 en ik droomde dat ik bij de onderhandelingen van de coalitiepartijen aanwezig was. De vier fractievoorzitters... Lees meer »

Bijdrage Afvalbergstation

Door: Erik Segers | Geschreven op:

Meneer de voorzitter, wij blijven bij het formele punt dat wij eerder een raadsvoorstel hebben voorgelegd hebben gekregen om over een locatiekeuze te besluiten. Daarmee heeft het college haar eigen mandaat... Lees meer »

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»