Speeches

Mondelinge vragen over middeldure huurwoningen

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

Waddinxveen wil graag middeldure huurwoningen. Hierover hebben we de afgelopen tijd diverse keren in deze raad gesproken. Beleggers en overheden spreken volgens Stec groep nog onvoldoende elkaars taal.... Lees meer »

Evaluatie Huisvestingsverordening Waddinxveen 2015

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

Voorzitter, uit de evaluatie blijkt dat met name jongeren onder de 30 jaar nog altijd een zeer kleine kans hebben op een sociale huurwoning. Dit baart ons zorgen. Herkent de wethouder zich hier in? Mag... Lees meer »

Bijdrage PCW in het debat over het onderzoeksrapport 'winkelopenstelling zon- en feestdagen'

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

Voorzitter, in de opiniërende raad heb ik inhoudelijk toegelicht waarom wij voor de zondag als rustdag zijn. Ik zal dat nu niet herhalen. In de opiniërende raad werd de vraag gesteld hoe de PCW de wens... Lees meer »

PCW trots op de hardwerkende Waddinxveense ambtenaren

Door: Erik Segers | Geschreven op:

Waddinxveen is opgenomen in de shortlist van verkiezing van de beste Overheidsorganisaties van 2017 met de inzending: 'Dat is andere koek'. Op www.waddinxveenanderekoek.nl kunt u ook zelf de inzending... Lees meer »

Bijdrage Peter van den Berg ná felicitatie door Bert Cremers vanwege verschijning Zakboek Raadsleden

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Voorzitter, collega raadsleden, Allereerst dank voor uw hartelijke woorden en welgemeende felicitaties! “Komt tijd, komt raad!” een spreekwoord dat voor die hier zitten korter of langer geleden werkelijkheid... Lees meer »

Bijdrage PCW bij bespreking Erfgoedverordening 2015

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Voorzitter, leden van de raad, Als PCW-fractie hebben wij tijdens de afgelopen raadsvergaderingen aangegeven blij te zijn dat cultureel-erfgoed de afgelopen jaren de positieve aandacht heeft gekregen.... Lees meer »

Mondelinge vragen inkoopproces sociaal domein

Geschreven op:

In de weekmap van vorige week las ik de brief van de zorgaanbieders waarin zij enerzijds aangeven wel tevreden zijn over de opzet van het inkoopproces, maar waarin ze ook onvrede uiten. In de raadsinformatiebrief... Lees meer »

Vaststellen bestemmingsplan ‘Kerkweg-Oost 155-157 en 157a’

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

In de raadsvergadering van 19 april jongstleden heb ik namens de PCW steun uitgesproken voor dit raadsvoorstel en hiermee voor de realisatie van dit woonzorgcomplex. Een complex dat een nieuwe toekomst... Lees meer »

Actualisatie financiële beleidsnota’s

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

Voorzitter, wat dit raadsvoorstel betreft beperk ik mij tot bijlage 3: Nota Grondbeleid Waddinxveen 2017. Specifiek wil ik ingaan op het middeldure huursegment (woningen boven de sociale huurgrens van... Lees meer »

Algemene Beschouwing: Begrotingsuitgangspuntenbrief 2018-2022

Door: Ton van Doorn | Geschreven op:

De begrotingsuitgangspuntenbrief deed me een beetje denken aan gezagsvoerder van een vliegtuig, die zijn passagiers meedeelt dat het dalen voor de landing is begonnen. Passagiers merken het ook, maar de... Lees meer »

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»