Speeches

Bijdrage BoVo

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter, voor ons ligt het raadsvoorstel Actualisatie bijdrage Bovenwijkse Voorzieningen en actualisatie 'Nota Kostenverhaal 2019 Verplichting bijdrage BoVo. Een voorstel wat we in zichzelf goed kunnen... Lees meer »

Motie vreemd aan de orde van de dag ´niet slopen maar bouwen´

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Meneer de voorzitter, Het college heeft besloten het oude gemeentehuis te slopen. De PCW wil het oude gemeentehuis graag behouden en het laten transformeren tot een mooi woon/zorgcomplex. Deze wens past... Lees meer »

Algemene beschouwingen kaderbrief 2020-2023

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Meneer de voorzitter, Als er een begrotingstekort dreigt, moet je bezuinigen. Het is dan wel verstandig om eerst te zorgen dat het tekort niet verder oploopt. En dát is onze grootste zorg, want het tekort... Lees meer »

Bijdrage Zienswijze begroting Promen

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter, We kunnen ons vinden in de opgestelde zienswijze. Terecht dat er aandacht gevraagd wordt voor het financiële resultaat, de geplande verhoging van de omzet, en de inspanningen gericht op de... Lees meer »

Bijdrage zienswijze begroting Veiligheidsregio Hollands Midden

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter, ln de concept-programmabegroting 2020 staat dat de VRHM de transparantie van zowel verantwoordings- als stuurinformatie wil verbeteren. Dit staat in schril contrast met de verliezen die er... Lees meer »

Bijdrage gebiedsvisie Vredenburghzone

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Eerste termijn Meneer de voorzitter, Een groene long, een buffer, een park waar het heerlijk wandelen is, met daarin een groene wal die de Vredenburghlaan aan het zicht zal onttrekken. Dat moet de Vredenburghzone... Lees meer »

Afscheidsbijdrage Erik Segers

Door: Erik Segers | Geschreven op:

Beste mensen, geachte voorzitter, Voor alles is een eerste keer. Ook voor afscheid nemen. Mijn vader stuurde mij een berichtje met de tekst: 'een stap tegen de rijrichting in'. En ja, soms voelt dat zo,... Lees meer »

Bijdrage Besluitvormende Raad: Henegouwerweg

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter, Al geruime tijd zijn er zorgen over de verkeerssituatie op de N207. (Tussen het gouweaquaduct en de Henegouwer nesse). Vanuit verschillende raadsfracties is hier meermaals aandacht voor gevraagd.... Lees meer »

Bijdrage Financieel kader project Sleutelkwartier

Door: Albert Kerssies | Geschreven op:

Voorzitter, na de presentatie van het plan Sleutelkwartier eind oktober hadden we toch wel gemixte gevoelens. Nieuwe / hippe, jonge ondernemers zouden ruim baan krijgen, naast woonvoorzieningen voor hippe... Lees meer »

Bijdrage Uitvoeringsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

Door: Lambert den Dekker | Geschreven op:

Voorzitter, Het op orde hebben en houden van ons maatschappelijk vastgoed is belangrijk omdat een groot deel van onze inwoners daar gebruik van maakt. Allereerst natuurlijk de basisscholen. Met het vaststellen... Lees meer »

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»