Bijdrage PCW bij debat over huisvesting vluchtelingen

Geschreven op:

Voorzitter,

De vluchtelingenproblematiek heeft veel kanten. Op verstandsniveau kunnen we allerlei redenen bedenken waarom we de vluchtelingen wel of niet, hier of elders, op moeten vangen. Aan de andere kant worden we ook op hartsniveau aangesproken door met name beelden in de media. Als raadslid voor de PCW en als inwoner van Waddinxveen voel ik mij ook vanuit de Bijbel aangesproken om gastvrijheid en behulpzaamheid te betonen aan de vluchtelingen die dat nodig hebben. Waarbij overigens deze gastvrijheid wel zijn grenzen van redelijkheid en billijkheid kent.

De vraag is nu hoe we hier in onze context in Waddinxveen mee om moeten gaan. En daar gaat ook de motie van PvdA/groen links over. Ik wil daarbij een paar opmerkingen maken:
- Mijn eerste punt is eigenlijk een vraag: wij zijn benieuwd naar de reactie van het college hoe zij de globale verkenning en inventarisatie zien. Is deze mogelijk al uitgevoerd? Of moet hiervoor nog veel werk verzet worden.
- Als tweede willen wij aangeven dat wij deze motie zien als een signaal naar onze inwoners dat we een concrete bijdrage willen leveren aan de vluchtelingen. In die zin waarderen we de motie dan ook zeker. 

Voorzitter, ik sluit af met de wens dat als we als Waddinxveen daadwerkelijk een concrete bijdrage gaan leveren, dat we dat echt met z'n allen doen en dat ook onze inwoners waar mogelijk individueel of georganiseerd in welk verband dan ook, hun bijdrage zullen leveren.

Waddinxveen, 16 september 2016
Namens de PCW-fractie, Lambert den Dekker

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»