Bijdrage PCW bij debat over huisvesting vluchtelingen

Geschreven op:

Voorzitter,

De vluchtelingenproblematiek heeft veel kanten. Op verstandsniveau kunnen we allerlei redenen bedenken waarom we de vluchtelingen wel of niet, hier of elders, op moeten vangen. Aan de andere kant worden we ook op hartsniveau aangesproken door met name beelden in de media. Als raadslid voor de PCW en als inwoner van Waddinxveen voel ik mij ook vanuit de Bijbel aangesproken om gastvrijheid en behulpzaamheid te betonen aan de vluchtelingen die dat nodig hebben. Waarbij overigens deze gastvrijheid wel zijn grenzen van redelijkheid en billijkheid kent.

De vraag is nu hoe we hier in onze context in Waddinxveen mee om moeten gaan. En daar gaat ook de motie van PvdA/groen links over. Ik wil daarbij een paar opmerkingen maken:
- Mijn eerste punt is eigenlijk een vraag: wij zijn benieuwd naar de reactie van het college hoe zij de globale verkenning en inventarisatie zien. Is deze mogelijk al uitgevoerd? Of moet hiervoor nog veel werk verzet worden.
- Als tweede willen wij aangeven dat wij deze motie zien als een signaal naar onze inwoners dat we een concrete bijdrage willen leveren aan de vluchtelingen. In die zin waarderen we de motie dan ook zeker. 

Voorzitter, ik sluit af met de wens dat als we als Waddinxveen daadwerkelijk een concrete bijdrage gaan leveren, dat we dat echt met z'n allen doen en dat ook onze inwoners waar mogelijk individueel of georganiseerd in welk verband dan ook, hun bijdrage zullen leveren.

Waddinxveen, 16 september 2016
Namens de PCW-fractie, Lambert den Dekker

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  FD: ‘Gemeenten leggen vaker een zelfwoonplicht op ter bescherming van starters en mensen met een kleinere beurs.’ H… https://t.co/bdIltCt3an
  Gisteren
 • PCW
  Middeninkomens krijgen meer kans op een middenhuurwoning | Albert Kerssies https://t.co/kANCF05ji9
  30-07-2020
 • PCW
  De eerste hobbel is genomen, de rotonde kan worden aangelegd. De tweede hobbel is het budget. #Waddinxveenhttps://t.co/n6KI1LDi0R
  24-07-2020
 • PCW
  Het schoolgebouw, waar vroeger de Koning Willem Alexanderschool gevestigd was, zal afgebroken worden. Ons plan: maa… https://t.co/SH3vtCPnUp
  23-07-2020
 • PCW
  'Bezuinigen doe je niet op kwetsbare inwoners. De collectieve zorgverzekering moet blijven en áls er bezuinigd moet… https://t.co/kpcXcpHOPr
  22-07-2020

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»