Mondelinge vragen over veiligheid

Geschreven op:

Voorzitter,
In het afgelopen voorjaar werden, naar aanleiding van het hoge aantal woninginbraken in ons dorp, door de gemeente per wijk tentbijeenkomsten gehouden. Als gemeenteraad zouden wij daarover worden geïnformeerd (e-mail college van 19 februari 2015). Wij hebben slechts enkele uitnodigingen voorbij zien komen. Inmiddels zitten we weer middenin de periode van donkere dagen. In verband hiermee willen wij de volgende vragen stellen:

1. Wat is het effect van de tentbijeenkomsten?
2. Is er een relatie te leggen tussen de tentbijeenkomsten en het aantal inbraken in de omgeving?
3. Klopt het dat wij geen uitnodigingen meer ontvangen?
4. Is het college voornemens om in het komende winterseizoen, dus de donkere dagen, weer tentbijeenkomsten te organiseren?

Jannes Berghout
raadslid PCW

Reactie burgemeester:
Effect tentbijeenkomsten is moeilijk meetbaar. Wel meer doelen, als informatie over preventie, hoe verdachte situaties signaleren etc. De betrokkenheid vanuit omwonenden is erg groot. Sinds april geen tentbijeenkomsten weer en nu we weer in de donkere dagen zitten worden ze hervat. De eerstvolgende bijeenkomst is 15 november 2015.


« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»