Bijdrage PCW met betrekking tot brief burgemeester over politieonderzoek bij calamiteit hefbrug

Geschreven op:

Voorzitter,

Al maanden ondervinden bedrijven en inwoners overlast van  de kapotte hefbrug. Per auto is omrijden een must. Voor voetgangers en fietsers is er het nostalgische pontje, dat vooral in de spits voor wachttijden en oponthoud zorgt. Voor voetgangers en fietsers is er buiten de vaartijden van het pontje geen andere optie dan omlopen of omfietsen via de Coenecoopbrug dan wel Boskoop.


Over de overlast van de kapotte hefbrug voor ondernemers is terecht veel gesproken.  Hun inkomen is afhankelijk van goede bereikbaarheid  door de klanten. Dat voor  de ondernemers een goede schaderegeling is afgesproken is prima, al had iedere ondernemer liever een goed functionerende hefbrug gehad.

Een groep, die tot nu toe op de tweede plaats is gekomen in de overlast-inventarisatie zijn de inwoners, die dagelijks om moeten rijden  in hun auto of ander vervoermiddel. Werknemers, mantelzorgers, en veel andere groepen inwoners besteden een half jaar lang extra geld en tijd aan omrijden/autokosten. Bij veel nuts- en andere bedrijven bestaan tegemoetkomingsregelingen bij te lange stagnatie van dienstverlening. De PCW vindt dat de provincie deze overlast tot nu toe te weinig hebben benoemd en erkend.

Wij willen graag dat het college over een compensatie voor hen, dan wel een gebaar naar de samenleving  in gesprek gaat met de provincie en wij dienen hiervoor een motie in.

Voorzitter,
De overlast die de inwoners ondervinden houdt de gemoederen bezig in Waddinxveen.  De kapotte brug heeft de samenleving in Waddinxveen ontwricht. De inwoners hebben recht op complete informatie over de oorzaken, de toekomstige veiligheid en de risico’s van de gekozen bediening van de hefbrug.  De raad vertegenwoordigt  de inwoners en is verplicht zich tot het uiterste in te spannen om de juiste informatie van de provincie te verkrijgen. Wij steunen de inspanningen van het CDA daartoe.

Waddinxveen, 16 september 2015
Namens de PCW-fractie, Ton van Doorn

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»