Speeches

Bijdrage PCW bij behandeling van de 2016 jaarrekening

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

We bespreken vanavond het jaarverslag 2016. Er ligt een mooi rekeningresultaat van ruim 3 miljoen euro. Dat kunnen we in één oogopslag zien in de infographic, een waardevolle toevoeging omdat het een goed... Lees meer »

Mondelinge vragen wedstijd groenste gemeente Nederland

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Voorzitter, Vorige maand hield de PCW-fractie een fotowedstrijd over het mooiste of groenste plekje van Waddinxveen. Naast veel leuke en vooral mooie foto’s kregen we ook diverse tips. Een van die suggesties... Lees meer »

Bijdrage PCW bij interpellatiedebat D66 over handhaving

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Voorzitter, Er ligt een uniek en bijzonder verzoek. In de bijna 17 jaar dat ik in Waddinxveen politiek actief ben is het volgens mij niet voorgekomen dat een gemeenteraadslid één van de zwaardere raadsinstrumenten... Lees meer »

PCW stelt schriftelijke vragen over de uitvoering van het woonwagenbeleid

Door: Erik Segers | Geschreven op:

Bij de raadsvergadering van 23 mei hebben bewoners van de woonwagenlocatie aan de Pater Jornaweg ingesproken over de, in hun ogen, slechte uitvoering van de afspraken over de herontwikkeling van de woonwagenlocaties.... Lees meer »

Waddinxveen 2030

Door: Erik Segers | Geschreven op:

De toekomstvisie 2030 heeft wat de PCW betreft een mooie ondertitel: ‘kompas voor de toekomst’. Een kompas geeft richting maar is geen routekaart. Een kompas geeft je houvast als je de weg zoekt, maar... Lees meer »

Bestemmingsplan Kerkweg-Oost woonzorgeenheden

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

Grote woorden zijn er in deze zaal gebruikt door omwonenden. De geloofwaardigheid van de politiek zou op het spel zou staan. Het beeld wat op deze manier is neergezet van het gemeentebestuur (college en... Lees meer »

Verklaring van geen bedenkingen biomassacentrale

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Duurzaamheid en een ondernemer die duurzaam onderneemt, dat verdient een compliment! Tijdens de opiniërende gemeenteraad hebben wij aangegeven dat wij vanuit ons principe van rentmeesterschap kunnen instemmen... Lees meer »

Verklaring van geen bedenkingen biomassacentrale Tweede Bloksweg Waddinxveen

Geschreven op:

Aan de orde is de gevraagde verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een biomassacentrale aan de Tweede Bloksweg in Waddinxveen. Rentmeesterschap, of noem het duurzaamheid, is een van de... Lees meer »

Ontwikkelvisie Station tot Brug-gebied - bijdrage besluitvormende raad

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Voorzitter, Voor ons ligt de ontwikkelvisie Station tot Brug. Deze visie onze ambitie weer voor dit prominente en historische deel van Waddinxveen. Het is een goede visie, die wat de PCW betreft duidelijk... Lees meer »

Mondelinge vragen met betrekking tot voldoende woningen midden-segment

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Mijnheer De Voorzitter, "Een goed functionerend middenhuur-segment is essentieel voor huishoudens met een middeninkomen. Het gaat dan om flexibiliteit en bijvoorbeeld personen die niet willen of kunnen... Lees meer »

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»