Speeches

Bijdrage Peter van den Berg ná felicitatie door Bert Cremers vanwege verschijning Zakboek Raadsleden

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Voorzitter, collega raadsleden, Allereerst dank voor uw hartelijke woorden en welgemeende felicitaties! “Komt tijd, komt raad!” een spreekwoord dat voor die hier zitten korter of langer geleden werkelijkheid... Lees meer »

Bijdrage PCW bij bespreking Erfgoedverordening 2015

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Voorzitter, leden van de raad, Als PCW-fractie hebben wij tijdens de afgelopen raadsvergaderingen aangegeven blij te zijn dat cultureel-erfgoed de afgelopen jaren de positieve aandacht heeft gekregen.... Lees meer »

Mondelinge vragen inkoopproces sociaal domein

Geschreven op:

In de weekmap van vorige week las ik de brief van de zorgaanbieders waarin zij enerzijds aangeven wel tevreden zijn over de opzet van het inkoopproces, maar waarin ze ook onvrede uiten. In de raadsinformatiebrief... Lees meer »

Vaststellen bestemmingsplan ‘Kerkweg-Oost 155-157 en 157a’

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

In de raadsvergadering van 19 april jongstleden heb ik namens de PCW steun uitgesproken voor dit raadsvoorstel en hiermee voor de realisatie van dit woonzorgcomplex. Een complex dat een nieuwe toekomst... Lees meer »

Actualisatie financiële beleidsnota’s

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

Voorzitter, wat dit raadsvoorstel betreft beperk ik mij tot bijlage 3: Nota Grondbeleid Waddinxveen 2017. Specifiek wil ik ingaan op het middeldure huursegment (woningen boven de sociale huurgrens van... Lees meer »

Algemene Beschouwing: Begrotingsuitgangspuntenbrief 2018-2022

Door: Ton van Doorn | Geschreven op:

De begrotingsuitgangspuntenbrief deed me een beetje denken aan gezagsvoerder van een vliegtuig, die zijn passagiers meedeelt dat het dalen voor de landing is begonnen. Passagiers merken het ook, maar de... Lees meer »

Bijdrage PCW bij behandeling van de 2016 jaarrekening

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

We bespreken vanavond het jaarverslag 2016. Er ligt een mooi rekeningresultaat van ruim 3 miljoen euro. Dat kunnen we in één oogopslag zien in de infographic, een waardevolle toevoeging omdat het een goed... Lees meer »

Mondelinge vragen wedstijd groenste gemeente Nederland

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Voorzitter, Vorige maand hield de PCW-fractie een fotowedstrijd over het mooiste of groenste plekje van Waddinxveen. Naast veel leuke en vooral mooie foto’s kregen we ook diverse tips. Een van die suggesties... Lees meer »

Bijdrage PCW bij interpellatiedebat D66 over handhaving

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Voorzitter, Er ligt een uniek en bijzonder verzoek. In de bijna 17 jaar dat ik in Waddinxveen politiek actief ben is het volgens mij niet voorgekomen dat een gemeenteraadslid één van de zwaardere raadsinstrumenten... Lees meer »

PCW stelt schriftelijke vragen over de uitvoering van het woonwagenbeleid

Door: Erik Segers | Geschreven op:

Bij de raadsvergadering van 23 mei hebben bewoners van de woonwagenlocatie aan de Pater Jornaweg ingesproken over de, in hun ogen, slechte uitvoering van de afspraken over de herontwikkeling van de woonwagenlocaties.... Lees meer »

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»