Mondelinge vragen over Promen

Geschreven op:

 

Vraag 1: Objectieve verdeelmodel
Het concept voor de verdeling van de budgetten voor jeugdzorg vanaf 2016, het objectieve verdeelmodel, ligt voor consultatie bij het VNG. Zoals dit er nu uitziet is dit dramatisch voor de gemeente Waddinxveen en voor een groot deel van de samenwerkende gemeenten in onze regio. Er wordt al veel over gecommuniceerd. Vanuit de regionale samenwerking is ook al een reactie gestuurd naar de VNG. De vraag hier en nu op deze plaats is welke acties de gemeente kan nemen en ook daadwerkelijk neemt mbt dit concept van het objectieve verdeelmodel?
 
Vraag 2: Evaluatie/ monitoring drie decentralisaties
In de Rekenkamerbrief van de Groene Hart Rekenkamer mbt de drie decentralisaties wordt aandacht gevraagd voor monitoring en de ontwikkeling van goede prestatie-indicatoren. Daarnaast hebben we in de raad van 15 oktober een motie aangenomen 
mbt een halfjaarlijkse evaluatie van de drie decentralisaties. Om te voorkomen dat we bij deze eerstkomende evaluatie (in 
september) de discussie gaan voeren over wat al dan niet in het evaluatieverslag staat, en wat dus al dan niet gemonitord had moeten worden, vragen wij het college of zij bereid is om ons in maart of april een voorstel ter besluitvorming voor te leggen mbt de indicatoren die gemonitord worden en die in het evaluatieverslag toegelicht zullen worden.
 
Op deze manier hopen we dan in september goede handvatten hebben voor een goede evaluatie.
 
Lambert den Dekker
raadslid PCW 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»