Mondelinge vragen over Promen

Geschreven op:

 

Vraag 1: Objectieve verdeelmodel
Het concept voor de verdeling van de budgetten voor jeugdzorg vanaf 2016, het objectieve verdeelmodel, ligt voor consultatie bij het VNG. Zoals dit er nu uitziet is dit dramatisch voor de gemeente Waddinxveen en voor een groot deel van de samenwerkende gemeenten in onze regio. Er wordt al veel over gecommuniceerd. Vanuit de regionale samenwerking is ook al een reactie gestuurd naar de VNG. De vraag hier en nu op deze plaats is welke acties de gemeente kan nemen en ook daadwerkelijk neemt mbt dit concept van het objectieve verdeelmodel?
 
Vraag 2: Evaluatie/ monitoring drie decentralisaties
In de Rekenkamerbrief van de Groene Hart Rekenkamer mbt de drie decentralisaties wordt aandacht gevraagd voor monitoring en de ontwikkeling van goede prestatie-indicatoren. Daarnaast hebben we in de raad van 15 oktober een motie aangenomen 
mbt een halfjaarlijkse evaluatie van de drie decentralisaties. Om te voorkomen dat we bij deze eerstkomende evaluatie (in 
september) de discussie gaan voeren over wat al dan niet in het evaluatieverslag staat, en wat dus al dan niet gemonitord had moeten worden, vragen wij het college of zij bereid is om ons in maart of april een voorstel ter besluitvorming voor te leggen mbt de indicatoren die gemonitord worden en die in het evaluatieverslag toegelicht zullen worden.
 
Op deze manier hopen we dan in september goede handvatten hebben voor een goede evaluatie.
 
Lambert den Dekker
raadslid PCW 

 

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  Lambert den Dekker namens PCW over het concept uitvoeringsprogramma maatschappelijk vastgoed stelt kritische vragen… https://t.co/lfE2SeJP2n
  Gisteren
 • PCW
  Bijdrage Erik Segers over onderzoek metingen luchtkwaliteit Waddinxveen. Naast gebruik van modellen ook feitelijke… https://t.co/6cPge9zvLy
  Gisteren
 • PCW
  Voorlezen is én blijft ontzettend belangrijk. We bedanken peuterspeelzaal Mazzy dan ook dat we daar vanochtend, in… https://t.co/0pEPaniAac
  24-01-2019
 • PCW
  @Wielaardfietsen Van harte gefeliciteerd met deze fantastische prijs!
  15-01-2019
 • PCW
  Wij wensen al onze volgers Gods zegen toe voor het nieuwe jaar! https://t.co/OlSVRh86Fg
  01-01-2019

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»