Mondelinge vragen over Promen

Geschreven op:

 

Vraag 1: Objectieve verdeelmodel
Het concept voor de verdeling van de budgetten voor jeugdzorg vanaf 2016, het objectieve verdeelmodel, ligt voor consultatie bij het VNG. Zoals dit er nu uitziet is dit dramatisch voor de gemeente Waddinxveen en voor een groot deel van de samenwerkende gemeenten in onze regio. Er wordt al veel over gecommuniceerd. Vanuit de regionale samenwerking is ook al een reactie gestuurd naar de VNG. De vraag hier en nu op deze plaats is welke acties de gemeente kan nemen en ook daadwerkelijk neemt mbt dit concept van het objectieve verdeelmodel?
 
Vraag 2: Evaluatie/ monitoring drie decentralisaties
In de Rekenkamerbrief van de Groene Hart Rekenkamer mbt de drie decentralisaties wordt aandacht gevraagd voor monitoring en de ontwikkeling van goede prestatie-indicatoren. Daarnaast hebben we in de raad van 15 oktober een motie aangenomen 
mbt een halfjaarlijkse evaluatie van de drie decentralisaties. Om te voorkomen dat we bij deze eerstkomende evaluatie (in 
september) de discussie gaan voeren over wat al dan niet in het evaluatieverslag staat, en wat dus al dan niet gemonitord had moeten worden, vragen wij het college of zij bereid is om ons in maart of april een voorstel ter besluitvorming voor te leggen mbt de indicatoren die gemonitord worden en die in het evaluatieverslag toegelicht zullen worden.
 
Op deze manier hopen we dan in september goede handvatten hebben voor een goede evaluatie.
 
Lambert den Dekker
raadslid PCW 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»