Mondelinge vragen over Promen

Geschreven op:

 

Vraag 1: Objectieve verdeelmodel
Het concept voor de verdeling van de budgetten voor jeugdzorg vanaf 2016, het objectieve verdeelmodel, ligt voor consultatie bij het VNG. Zoals dit er nu uitziet is dit dramatisch voor de gemeente Waddinxveen en voor een groot deel van de samenwerkende gemeenten in onze regio. Er wordt al veel over gecommuniceerd. Vanuit de regionale samenwerking is ook al een reactie gestuurd naar de VNG. De vraag hier en nu op deze plaats is welke acties de gemeente kan nemen en ook daadwerkelijk neemt mbt dit concept van het objectieve verdeelmodel?
 
Vraag 2: Evaluatie/ monitoring drie decentralisaties
In de Rekenkamerbrief van de Groene Hart Rekenkamer mbt de drie decentralisaties wordt aandacht gevraagd voor monitoring en de ontwikkeling van goede prestatie-indicatoren. Daarnaast hebben we in de raad van 15 oktober een motie aangenomen 
mbt een halfjaarlijkse evaluatie van de drie decentralisaties. Om te voorkomen dat we bij deze eerstkomende evaluatie (in 
september) de discussie gaan voeren over wat al dan niet in het evaluatieverslag staat, en wat dus al dan niet gemonitord had moeten worden, vragen wij het college of zij bereid is om ons in maart of april een voorstel ter besluitvorming voor te leggen mbt de indicatoren die gemonitord worden en die in het evaluatieverslag toegelicht zullen worden.
 
Op deze manier hopen we dan in september goede handvatten hebben voor een goede evaluatie.
 
Lambert den Dekker
raadslid PCW 

 

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  FD: ‘Gemeenten leggen vaker een zelfwoonplicht op ter bescherming van starters en mensen met een kleinere beurs.’ H… https://t.co/bdIltCt3an
  11-08-2020
 • PCW
  Middeninkomens krijgen meer kans op een middenhuurwoning | Albert Kerssies https://t.co/kANCF05ji9
  30-07-2020
 • PCW
  De eerste hobbel is genomen, de rotonde kan worden aangelegd. De tweede hobbel is het budget. #Waddinxveenhttps://t.co/n6KI1LDi0R
  24-07-2020
 • PCW
  Het schoolgebouw, waar vroeger de Koning Willem Alexanderschool gevestigd was, zal afgebroken worden. Ons plan: maa… https://t.co/SH3vtCPnUp
  23-07-2020
 • PCW
  'Bezuinigen doe je niet op kwetsbare inwoners. De collectieve zorgverzekering moet blijven en áls er bezuinigd moet… https://t.co/kpcXcpHOPr
  22-07-2020

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»