Vragen n.a.v. rapport RO in het groene hart

Geschreven op:

Het rapport geeft de indruk dat het veel risico's signaleert en tegelijkertijd aangeeft dat het logisch is waar we mee bezig zijn. Dat lees is als een compliment voor het huidige beleid. De risico's zijn breder dan alleen voor Waddinxveen. Blijkbaar zijn wij toch in staat een solide koers uit  te zetten. 
 
Toch enkele verdiepende vragen:
 
Hoe zullen we hier over 15 jaar op terug kijken? Als een rapport dat ons toen reeds heeft gewaarschuwd voor te optimistische plannen of als een rapport dat een faire beschrijving heeft gegeven en e.e.a. in een perspectief heeft gezet?
Dus is de concrete vraag: in hoeverre is het risico-profiel en daarmee het benodigde weerstandsvermogen van het grondbedrijf aangepast n.a.v. dit rapport, en waarom?
 
- U geeft in de reactie naar de rekenkamer aan dat de structurele waarde van de rapportage over de voortgang van de woningbouwproductie tegenwoordig beperkt was omdat dit voornamelijk registrerend en onvoldoende sturend zou zijn. N.a.v. 2 vragen:
+  Ik kan niet terugvinden waar besloten is niet meer gestructureerd te rapporteren? Kunt u dat aangeven en uitleggen hoe ik wel eventueel aan een woningbouwplanning van alle ontwikkelingslocaties kan vinden? Dit in iets meer detail dan in de structuurvisie 2030 is opgenomen.
+ Ik neem aan dat deze rapportages intern nog steeds gemaakt worden om met name het risico-profiel van het grondbedrijf te toetsen?
 
Erik Segers
raadslid PCW 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»