Vragen n.a.v. rapport RO in het groene hart

Geschreven op:

Het rapport geeft de indruk dat het veel risico's signaleert en tegelijkertijd aangeeft dat het logisch is waar we mee bezig zijn. Dat lees is als een compliment voor het huidige beleid. De risico's zijn breder dan alleen voor Waddinxveen. Blijkbaar zijn wij toch in staat een solide koers uit  te zetten. 
 
Toch enkele verdiepende vragen:
 
Hoe zullen we hier over 15 jaar op terug kijken? Als een rapport dat ons toen reeds heeft gewaarschuwd voor te optimistische plannen of als een rapport dat een faire beschrijving heeft gegeven en e.e.a. in een perspectief heeft gezet?
Dus is de concrete vraag: in hoeverre is het risico-profiel en daarmee het benodigde weerstandsvermogen van het grondbedrijf aangepast n.a.v. dit rapport, en waarom?
 
- U geeft in de reactie naar de rekenkamer aan dat de structurele waarde van de rapportage over de voortgang van de woningbouwproductie tegenwoordig beperkt was omdat dit voornamelijk registrerend en onvoldoende sturend zou zijn. N.a.v. 2 vragen:
+  Ik kan niet terugvinden waar besloten is niet meer gestructureerd te rapporteren? Kunt u dat aangeven en uitleggen hoe ik wel eventueel aan een woningbouwplanning van alle ontwikkelingslocaties kan vinden? Dit in iets meer detail dan in de structuurvisie 2030 is opgenomen.
+ Ik neem aan dat deze rapportages intern nog steeds gemaakt worden om met name het risico-profiel van het grondbedrijf te toetsen?
 
Erik Segers
raadslid PCW 

 

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  Gisteravond was onze fractievertegenwoordigster Sylvia van de Krol (@sylviavdkrol) bij de ondertekening van het spo… https://t.co/tgPZuGP7HX
  25-09-2020
 • PCW
  Vandaag zijn we als gemeenteraad op werkbezoek geweest in Weids Bloemendaal. Het mooie veenweide gebeid aan de oost… https://t.co/xc5sAOxTUu
  18-09-2020
 • PCW
  'Er komt geen coalitie. De raad is aan zet en kiest het beste college. Het nieuwe college komt met raadsvoorstellen… https://t.co/3O7Qc4RiXR
  15-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Dhr Herman Timmermans is (op voordracht van de PCW) aangewezen als informateur voor het vormen van een nieuw college van…
  14-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Voorstel van PCW aangenomen om een informateur aan te stellen om een nieuw ‘goed samenwerkend college’ te vormen.
  14-09-2020

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»