Bijdrage PCW over Promen

Geschreven op:

 

Het is mooi om in het ondernemingsplan te lezen dat het ontwikkelen van talenten de kern van het werk van Promen is. Prachtig als mensen kunnen groeien en tot hun recht kunnen komen.
Ook mooi om te zien dat Promen daarbij onderscheid maakt tussen verschillende werksoorten zodat optimaal aangesloten kan worden bij wat mensen al kunnen. In het ondernemingsplan zijn dat de verschillende treden van de werkladder. En de onderste trede die we zien is die van beschut werken. En bij die trede willen we graag wat opmerkingen maken.
 
We begrijpen uit de stukken dat het per 1 januari 2015 de gemeente is die beslist of ze van beschut werken gebruik willen maken. En niet meer het UWV dus die hiervoor een indicatie afgeeft. Vandaar dat in het ondernemingsplan onderscheid gemaakt wordt tussen oud en nieuw beschut werken.
 
Ons punt is nu dat in de begroting er alleen een PM-post opgenomen is voor nieuw beschut. Zowel bij kosten als bij omzet. Blijkbaar is het dus nog niet duidelijk of gemeenten hier gebruik van gaan maken. Omdat het om een kwetsbare groep gaat die we het ook gunnen om te groeien en om talenten te ontwikkelen, zouden wij graag weten of Waddinxveen nu gebruik gaat maken van beschut werken en wat de consequenties daarvan zijn. Om die duidelijkheid te krijgen hebben we een motie opgesteld. Nu kwam ik er alleen nog achter dat in het kader van de participatiewet er nog een verordening beschut werken moet komen. Voor 1 juni als ik het goed heb. Onze vraag aan de wethouder is daarom eerst of er met die verordening duidelijkheid komt mbt het beschut werken. Afhankelijk van het antwoord bepalen we of we de motie alsnog indienen.
 
Voorzitter, als laatste nog wat over de bedrijfsvoering. Natuurlijk is het belangrijk dat de financiën op orde zijn en dat er ingezet wordt op marketing en communicatie. Dat zijn basisvoorwaarden voor een gezond bedrijf. We hopen echter dat Promen zich vooral zal ontwikkelen tot een bedrijf met focus. Focus op talentontwikkeling van al onze inwoners met een achterstand tot de reguliere arbeidsmarkt. We willen de wethouder dan ook vragen om als vertegenwoordiger in het bestuur op beide elementen, talentontwikkeling én bedrijfsvoering, toe te zien. We wensen het bestuur en de directie van Promen veel wijsheid bij de verdere ontwikkeling van het businessplan. 
 
Lambert den Dekker
raadslid PCW 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»