Onderzoek vuurwerk

Geschreven op:

Voorzitter,

De motie over een onderzoek naar een centrale gelegenheid afsteken vuurwerk is, gezien de maatschappelijke discussies actueel en niet onsympathiek. Denk daarbij aan aandachtspunten als milieu, rentmeesterschap en de openbare orde.

Toch zullen wij deze motie op dit moment niet steunen. We denken daarbij onder andere aan de door de PCW voorgestelde 'Ladder van Waddinxveen' waar voorgesteld wordt initiatieven uit en door de bevolking niet door de overheid actief ter hand te nemen. Dat betekent voor ons ook dat de overheid daar geen geld aan wil besteden. Andere aspecten zijn de eerder genoemde kosten rondom reiniging en toezicht.

Tegenover een zogenaamd gebiedsverbod, zoals dat nu aan de orde was, staan wij in principe positief. Wellicht kan overwogen worden dit uit te breiden. Denk aan openbare orde en dierenrust.

Een goede voorlichting met betrekking tot beheerst aankoopgedrag en aspecten rondom volksgezondheid lijken ons wel aan de orde.

 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»