Onderzoek vuurwerk

Geschreven op:

Voorzitter,

De motie over een onderzoek naar een centrale gelegenheid afsteken vuurwerk is, gezien de maatschappelijke discussies actueel en niet onsympathiek. Denk daarbij aan aandachtspunten als milieu, rentmeesterschap en de openbare orde.

Toch zullen wij deze motie op dit moment niet steunen. We denken daarbij onder andere aan de door de PCW voorgestelde 'Ladder van Waddinxveen' waar voorgesteld wordt initiatieven uit en door de bevolking niet door de overheid actief ter hand te nemen. Dat betekent voor ons ook dat de overheid daar geen geld aan wil besteden. Andere aspecten zijn de eerder genoemde kosten rondom reiniging en toezicht.

Tegenover een zogenaamd gebiedsverbod, zoals dat nu aan de orde was, staan wij in principe positief. Wellicht kan overwogen worden dit uit te breiden. Denk aan openbare orde en dierenrust.

Een goede voorlichting met betrekking tot beheerst aankoopgedrag en aspecten rondom volksgezondheid lijken ons wel aan de orde.

 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»