Onderzoek vuurwerk

Geschreven op:

Voorzitter,

De motie over een onderzoek naar een centrale gelegenheid afsteken vuurwerk is, gezien de maatschappelijke discussies actueel en niet onsympathiek. Denk daarbij aan aandachtspunten als milieu, rentmeesterschap en de openbare orde.

Toch zullen wij deze motie op dit moment niet steunen. We denken daarbij onder andere aan de door de PCW voorgestelde 'Ladder van Waddinxveen' waar voorgesteld wordt initiatieven uit en door de bevolking niet door de overheid actief ter hand te nemen. Dat betekent voor ons ook dat de overheid daar geen geld aan wil besteden. Andere aspecten zijn de eerder genoemde kosten rondom reiniging en toezicht.

Tegenover een zogenaamd gebiedsverbod, zoals dat nu aan de orde was, staan wij in principe positief. Wellicht kan overwogen worden dit uit te breiden. Denk aan openbare orde en dierenrust.

Een goede voorlichting met betrekking tot beheerst aankoopgedrag en aspecten rondom volksgezondheid lijken ons wel aan de orde.

 

 

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»