Speeches

Waddinxveen 2030

Door: Erik Segers | Geschreven op:

De toekomstvisie 2030 heeft wat de PCW betreft een mooie ondertitel: ‘kompas voor de toekomst’. Een kompas geeft richting maar is geen routekaart. Een kompas geeft je houvast als je de weg zoekt, maar... Lees meer »

Bestemmingsplan Kerkweg-Oost woonzorgeenheden

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

Grote woorden zijn er in deze zaal gebruikt door omwonenden. De geloofwaardigheid van de politiek zou op het spel zou staan. Het beeld wat op deze manier is neergezet van het gemeentebestuur (college en... Lees meer »

Verklaring van geen bedenkingen biomassacentrale

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Duurzaamheid en een ondernemer die duurzaam onderneemt, dat verdient een compliment! Tijdens de opiniërende gemeenteraad hebben wij aangegeven dat wij vanuit ons principe van rentmeesterschap kunnen instemmen... Lees meer »

Verklaring van geen bedenkingen biomassacentrale Tweede Bloksweg Waddinxveen

Geschreven op:

Aan de orde is de gevraagde verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een biomassacentrale aan de Tweede Bloksweg in Waddinxveen. Rentmeesterschap, of noem het duurzaamheid, is een van de... Lees meer »

Ontwikkelvisie Station tot Brug-gebied - bijdrage besluitvormende raad

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Voorzitter, Voor ons ligt de ontwikkelvisie Station tot Brug. Deze visie onze ambitie weer voor dit prominente en historische deel van Waddinxveen. Het is een goede visie, die wat de PCW betreft duidelijk... Lees meer »

Mondelinge vragen met betrekking tot voldoende woningen midden-segment

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Mijnheer De Voorzitter, "Een goed functionerend middenhuur-segment is essentieel voor huishoudens met een middeninkomen. Het gaat dan om flexibiliteit en bijvoorbeeld personen die niet willen of kunnen... Lees meer »

Mondelinge vragen opvang verwarde personen

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter, Naar aanleiding van een onlangs verschenen artikel in het Reformatorisch Dagblad van (21 februari 2017 jl.) Wordt gesproken over een grote toename van meldingen verwarde personen. Uit landelijke... Lees meer »

Ontwikkelvisie Station tot Brug-gebied-bijdrage opinierende raadsvergadering

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

Eén van de drijvers achter de beoogde kwaliteitsverbetering van het SB-gebied is het versterken en beter zichtbaar maken van het historische lint van de oude Kerkweg. Dit ondersteunen wij van harte: wij... Lees meer »

Tweede termijn bestemmingsplan Stationstraat 61

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Graag probeer ik het voor mezelf, en misschien ook voor u, nog een keer samen te vatten. Er ligt een vrij uitgebreide uitspraak van de Raad van State, maar een vrij korte en zelfs ongebruikelijk concrete... Lees meer »

Bijdrage PCW bij bespreking aanpassing bestemmingsplan Stationsstraat 61

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Voorzitter, We spreken hier met elkaar over de ruimtelijke mogelijkheden en onmogelijkheden van een perceel aan de Stationsstraat 61. Aanleiding is een tussenuitspraak van de Raad van State (19 oktober... Lees meer »

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»