Bijdrage PCW bij besluitvorming over de werkgroep Duurzaamheid

Geschreven op:

 

Voorzitter, Gisteren was ik, op uitnodiging van Oasen, op bezoek bij zuiveringsstation Rodenhuis in Bergambacht. Zij lieten  zien hoe zij hun verantwoordelijkheid voor een betrouwbaar drinkwatersysteem invullen. Aansluitend hadden wij een inspirerend gesprek over mogelijke innovaties in het watersysteem. Praktische duurzaamheid. Ideeën genoeg, de constatering hierbij was wel: wie is de persoon in het midden die al die innovaties aan elkaar verbindt en praktisch operationeel zichtbaar maakt in de straat bij u en mij voor de deur? 

Dat was ook een deel van het vraagstuk waar wij voor stonden toen we als raad met het thema aan de slag gingen. En daarbij zagen wij nadrukkelijk een rol voor onze inwoners. Maar hoe dat te doen? Gelukkig hebben mensen hierin de bal opgepakt. Ons vertrouwen is hierin niet beschaamd. En hoewel het soms misschien niet zo snel gaat als we weleens willen, zien we vandaag de eerste concrete resultaten ontstaan:
1. Een van de werkgroepen trapt vandaag af in Hart van Holland met het thema duurzaamheidscommunicatie. Het gericht aanspreken van de inwoners en middels praktische stukjes mensen enthousiast maken. 
2. De andere werkgroep stelt voor Waddinxveen een 'Fair Trade' gemeente te maken. Het is een statement inzake de noodzaak van eerlijke handel, en inspireert hopelijk ondernemers in ons dorp om ook waar mogelijk duurzaam te in- en verkopen. De gemeente moet dit vanuit de wetgever al vanaf 1 januari 2015 voor 100% duurzaam doen en daarmee valt dit initiatief prachtig samen.

Maar daarmee is het proces niet klaar. We hebben zojuist bij twee onderwerpen gesproken over de sterke samenleving bij de decentralisaties. Deze sterke samenleving krijgt ook vorm rondom het  thema duurzaamheid. 
En zoals we ook horen uit diverse andere initiatieven in andere gemeenten is procesbegeleiding een kritische succesfactor. Iemand die de ruimte neemt en krijgt om partijen bij elkaar te brengen in een soort broedplaats om innovatieve, vaak sectorale ideeën aaneen kan smeden tot geïntegreerde, uitvoerbare oplossingen. 
 
Conclusie
Wat de PCW betreft is hierbij de rol van de sterke samenleving cruciaal. En daarbij denken wij dat de raad een belangrijke netwerkfunctie kan vervullen. Daarom vinden wij het een goed idee dat de raadswerkgroep Duurzaamheid zich door ontwikkelt, passend bij de huidige status van het proces. D66 zal hiervoor een voorstel indienen voor een klankbordgroep, waaraan wij onze steun geven. 
 
Op advies van de burgemeester is besloten het amendement van D66 niet door te zetten. De burgemeester en de griffie zullen een voorstel uitwerken waarin de betrokkenheid van de raad geborgd wordt bij de duurzaamheidswerkgroepen. 

 

  

Waddinxveen, 15 oktober 2014
Namens de PCW-fractie, Erik Segers

 

 

 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»