Bijdrage PCW bij minnelijke onthuring Passage

Geschreven op:

Meneer de voorzitter,
 
Wij zijn blij dat er een oplossing is voor de huurders van de Passage en steunen het voorstel van het college. Hiermee schept het college duidelijkheid naar de betrokken partijen en is er weer een stap gezet in de sluiting van de winkelvoorzieningen in de Passage. 


Echter enkele kritische kanttekeningen zijn hier op zijn plaats:
1. Wij betreuren het dat dit wederom gebeurd ten laste van de ABAD. Deze ABAD is immers onze algemene reserve en bedoeld als buffer om financiële tegenvallers op te kunnen vangen.  Niet om nieuwe beleid mee te realiseren. Wij hebben de onderbouwing van de tegenvaller bestudeerd en begrijpen niet goed dat deze gegevens niet bij het oorspronkelijke voorstel in februari van dit jaar hadden kunnen worden meegewogen. Ik verwijs bijvoorbeeld de post 'interne uren'. Wij vragen de wethouder hier nog even op te reageren.
2. Met dit voorstel zijn nog niet alle risico's uitgesloten. Ons is nog niet duidelijk hoe groot het rest risico is inzake de laatste partij waar nog overeenstemming over moet worden bereikt, maar wij hebben ook geen zicht op de planning van de ontwikkelingen rondom de C1000 en hoe het gebied straks wordt achtergelaten zolang er geen nieuwe plannen zijn vastgesteld in het kader van de ontwikkeling van station tot hefbrug. U vraag hier van alle Waddinxveners een probleem met de passage-winkeliers op te lossen; wij zijn van mening dat de achterblijvende situatie dan ook bruikbaar moet zijn voor de Waddinxveners.

Graag ontvangen wij van het college een overzicht van alle activiteiten en bijbehorende dekking over het gebied rondom de Passage welke nodig zijn om een stabiele, bruikbare en aantrekkelijke omgeving voor alle Waddinxveners te realiseren.

Waddinxveen, 24 september 2014

Namens de PCW-fractie, Erik Segers

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»