Bijdrage PCW bij minnelijke onthuring Passage

Geschreven op:

Meneer de voorzitter,
 
Wij zijn blij dat er een oplossing is voor de huurders van de Passage en steunen het voorstel van het college. Hiermee schept het college duidelijkheid naar de betrokken partijen en is er weer een stap gezet in de sluiting van de winkelvoorzieningen in de Passage. 


Echter enkele kritische kanttekeningen zijn hier op zijn plaats:
1. Wij betreuren het dat dit wederom gebeurd ten laste van de ABAD. Deze ABAD is immers onze algemene reserve en bedoeld als buffer om financiële tegenvallers op te kunnen vangen.  Niet om nieuwe beleid mee te realiseren. Wij hebben de onderbouwing van de tegenvaller bestudeerd en begrijpen niet goed dat deze gegevens niet bij het oorspronkelijke voorstel in februari van dit jaar hadden kunnen worden meegewogen. Ik verwijs bijvoorbeeld de post 'interne uren'. Wij vragen de wethouder hier nog even op te reageren.
2. Met dit voorstel zijn nog niet alle risico's uitgesloten. Ons is nog niet duidelijk hoe groot het rest risico is inzake de laatste partij waar nog overeenstemming over moet worden bereikt, maar wij hebben ook geen zicht op de planning van de ontwikkelingen rondom de C1000 en hoe het gebied straks wordt achtergelaten zolang er geen nieuwe plannen zijn vastgesteld in het kader van de ontwikkeling van station tot hefbrug. U vraag hier van alle Waddinxveners een probleem met de passage-winkeliers op te lossen; wij zijn van mening dat de achterblijvende situatie dan ook bruikbaar moet zijn voor de Waddinxveners.

Graag ontvangen wij van het college een overzicht van alle activiteiten en bijbehorende dekking over het gebied rondom de Passage welke nodig zijn om een stabiele, bruikbare en aantrekkelijke omgeving voor alle Waddinxveners te realiseren.

Waddinxveen, 24 september 2014

Namens de PCW-fractie, Erik Segers

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  'Het afsteken van vuurwerk moet worden ingeperkt, maar dat moet wel handhaafbaar en uitvoerbaar zijn. De goedwillen… https://t.co/lHxyQHj1H7
  24-01-2020
 • PCW
  De motie waarin het college wordt verzocht om de mogelijkheid, haalbaarheid, en de gevolgen van verschillende vorme… https://t.co/zhZoPjePPV
  22-01-2020
 • PCW
  Jannes Berghout (PCW) dient tijdens raadsvergadering (22-1-2020) een motie in mede namens PvdA/GroenLinks, CDA, WeW… https://t.co/6xGbQISwT2
  22-01-2020
 • PCW
 • PCW
  'Het bevreemdt ons dat het gemeentebestuur in het ontwerpbestemmingsplan onbegrensde ruimte biedt voor juist de kle… https://t.co/7EilqMBezl
  16-12-2019

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»