Speeches

Bijdrage luchtkwaliteit

Door: Erik Segers | Geschreven op:

Meneer de voorzitter, In deze raad hebben we reeds het nodige gezegd over de wenselijkheid van biomassacentrales in Waddinxveen. Ik ga die punten niet herhalen. Duidelijk is dat er een grote groep inwoners... Lees meer »

Bijdrage PCW besluitvormende raad Begroting 2019-2022

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

14-11-2018 Eerste termijn Meneer de voorzitter, Droom Deze week had ik een droom. Het was april 2018 en ik droomde dat ik bij de onderhandelingen van de coalitiepartijen aanwezig was. De vier fractievoorzitters... Lees meer »

Bijdrage Afvalbergstation

Door: Erik Segers | Geschreven op:

Meneer de voorzitter, wij blijven bij het formele punt dat wij eerder een raadsvoorstel hebben voorgelegd hebben gekregen om over een locatiekeuze te besluiten. Daarmee heeft het college haar eigen mandaat... Lees meer »

Verklaring van geen bedenkingen biomassacentrale Tweede Bloksweg

Door: Erik Segers | Geschreven op:

Het proces rondom het verstrekken van de Verklaring van geen bedenkingen kent vele facetten waar het nodige over gezegd kan worden. De PCW wil niet te veel terugkijken naar het verleden en op het besluit... Lees meer »

Bijdrage besluitvormende raad verordening winkeltijden: geen dwang voor ondernemers

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

PCW - bijdrage besluitvormende raad 11-07-2018, agendapunt 8, verordening winkeltijden Eerste termijn Meneer de voorzitter, Vandaag realiseren de coalitiepartijen hun kroonjuweel: Vanaf volgende week mogen... Lees meer »

Bijdrage jaarrekening 2017

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Besluitvormende raad 11 juli 2018 We bespreken vanavond de jaarstukken van 2017. Er ligt een mooi rekeningresultaat van afgerond 2,5 miljoen euro. Vrijwel alle voornemens uit het collegeprogramma zijn... Lees meer »

Een Geschenk

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Voorzitter, dank voor uw warme woorden en complimenten. Dank ook voor het uitreiken van de koninklijke onderscheiding. Als auteur van het Zakboek Raadsleden en als je al langer meeloopt weet je dat je... Lees meer »

Verzelfstandiging sport in Waddinxveen

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voor ons ligt het raadsvoorstel met de keuze voor verzelfstandiging van de sport in Waddinxveen. Een voorstel dat mede tot stand is gekomen door een ingediende motie van de PCW. In deze motie riepen wij... Lees meer »

Bestemmingsplan Vredenburghlaan

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Hoe vaak zou het voorgekomen zijn dat de aanleg van een nieuwe weg met gejuich wordt begroet? Ik denk dat het een zeldzaamheid is. Met de Vredenburghlaan is dat niet anders. Mensen hebben hun zorgen geuit.... Lees meer »

Implementatie afvalbeleid 2018

Door: Erik Segers | Geschreven op:

De PCW is blij met het snelle voorstel van het college voor aanpassing van de verordening en het weer mogelijk maken van het gratis afvoeren van de eerste m3 B-kwaliteit hout. Wij zijn voor deze aanpassing.... Lees meer »

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»