Inbreng PCW keuze renovatie Hema-Rabobankpand

Geschreven op:

Wat is er nog te zeggen, na zoveel rondes over nieuwbouw of renovaties? Alles is al gezegd, hetzij in 2013, hetzij in 2014, hetzij in 2015. Vaststaat dat een besluit om geld te investeren in een huis voor de gemeente maatschappelijk een zware bevalling is. Verstand en emotie strijden om de overwinning.  
 
We lijken er vanavond uit te komen, dankzij een second-opinion, die aantoont dat er hier op het gemeentehuis wel degelijk goed gecijferd wordt.  Daar zijn we blij om. 
 
Voor het draagvlak in de raad was de second opinion nodig. Dat was ook de enige reden waarom de PCW uiteindelijk instemde met dat onderzoek. Onze bron-houding is en blijft, dat cijfers van collegevoorstellen goed zijn. 
 
Een besluit om te investeren in renovatie van gemeentelijke huisvesting valt niet vanavond, maar is al  op 18 december 2013 genomen middels een motie (van VVD,WeWa, D66 en PvdA) waarin een taakstellend investeringsbudget als opdracht aan het college is meegegeven.  Vanavond kiezen we slechts op welke locatie we die investering willen. Wij steunen het collegevoorstel om te verhuizen naar de Kerkweg. 
 
Onze keuze is financieel van aard, maar ook het duurzaamheidselement is zwaarwegend. Representatie is mooi meegenomen. 
 
Ik sluit af met de opmerking, die ik al eerder heb gemaakt. We moeten zorgen dat de medewerkers van de organisatie in een omgeving kunnen werken, waar wij zelf ook jaren zouden willen werken. Mijn fractie hoopt dat die wens in het Hema-Rabobankpand in vervulling gaat.
 
Ton van Doorn
fractievoorzitter PCW 

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»