Inbreng PCW keuze renovatie Hema-Rabobankpand

Geschreven op:

Wat is er nog te zeggen, na zoveel rondes over nieuwbouw of renovaties? Alles is al gezegd, hetzij in 2013, hetzij in 2014, hetzij in 2015. Vaststaat dat een besluit om geld te investeren in een huis voor de gemeente maatschappelijk een zware bevalling is. Verstand en emotie strijden om de overwinning.  
 
We lijken er vanavond uit te komen, dankzij een second-opinion, die aantoont dat er hier op het gemeentehuis wel degelijk goed gecijferd wordt.  Daar zijn we blij om. 
 
Voor het draagvlak in de raad was de second opinion nodig. Dat was ook de enige reden waarom de PCW uiteindelijk instemde met dat onderzoek. Onze bron-houding is en blijft, dat cijfers van collegevoorstellen goed zijn. 
 
Een besluit om te investeren in renovatie van gemeentelijke huisvesting valt niet vanavond, maar is al  op 18 december 2013 genomen middels een motie (van VVD,WeWa, D66 en PvdA) waarin een taakstellend investeringsbudget als opdracht aan het college is meegegeven.  Vanavond kiezen we slechts op welke locatie we die investering willen. Wij steunen het collegevoorstel om te verhuizen naar de Kerkweg. 
 
Onze keuze is financieel van aard, maar ook het duurzaamheidselement is zwaarwegend. Representatie is mooi meegenomen. 
 
Ik sluit af met de opmerking, die ik al eerder heb gemaakt. We moeten zorgen dat de medewerkers van de organisatie in een omgeving kunnen werken, waar wij zelf ook jaren zouden willen werken. Mijn fractie hoopt dat die wens in het Hema-Rabobankpand in vervulling gaat.
 
Ton van Doorn
fractievoorzitter PCW 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»