Bijdrage opiniërende gemeenteraad bij nieuwe welstandsnota

Geschreven op:

Als PCW-fractie hebben wij al langer gevraagd om een herziening en versoepeling van het welstandsbeleid. Na een tijdelijke proef of versoepeling ligt er nu een definitief raadsvoorstel. Dit voorstel heeft onze instemming. Tijdens de informerende gemeenteraad hebben we als PCW-fractie gevraagd waarom de Bomenwijk. De beantwoording vonden we niet overtuigend. Om deze reden zijn we afgelopen week zelf nog een keer wezen kijken en ons Kennisnetwerk geraadpleegd. Dit heeft ertoe geresulteerd dat wij van mening zijn dat, gelet op de specifieke stedenbouwkundige opzet van de wijk, het huidige welstandsniveau gehandhaafd kan blijven.
 
Met betrekking tot de ruimtelijke ordening zijn de afgelopen jaren al veel keuzes gemaakt. Veel nieuwe uitbreidingslocaties zijn er niet meer. Maar als het gaat om nieuwe gebiedsontwikkelingen dan vinden wij het wel wenselijk om eerst een stedenbouwkundig plan vast te stellen zodat, voordat iets welstandsvrij wordt,  een ruimtelijk kwalitatief goede ontwikkeling wordt neergezet.
 
Peter van den Berg
raadslid PCW 

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  Gisteravond was onze fractievertegenwoordigster Sylvia van de Krol (@sylviavdkrol) bij de ondertekening van het spo… https://t.co/tgPZuGP7HX
  25-09-2020
 • PCW
  Vandaag zijn we als gemeenteraad op werkbezoek geweest in Weids Bloemendaal. Het mooie veenweide gebeid aan de oost… https://t.co/xc5sAOxTUu
  18-09-2020
 • PCW
  'Er komt geen coalitie. De raad is aan zet en kiest het beste college. Het nieuwe college komt met raadsvoorstellen… https://t.co/3O7Qc4RiXR
  15-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Dhr Herman Timmermans is (op voordracht van de PCW) aangewezen als informateur voor het vormen van een nieuw college van…
  14-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Voorstel van PCW aangenomen om een informateur aan te stellen om een nieuw ‘goed samenwerkend college’ te vormen.
  14-09-2020

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»