Bijdrage opiniërende gemeenteraad bij nieuwe welstandsnota

Geschreven op:

Als PCW-fractie hebben wij al langer gevraagd om een herziening en versoepeling van het welstandsbeleid. Na een tijdelijke proef of versoepeling ligt er nu een definitief raadsvoorstel. Dit voorstel heeft onze instemming. Tijdens de informerende gemeenteraad hebben we als PCW-fractie gevraagd waarom de Bomenwijk. De beantwoording vonden we niet overtuigend. Om deze reden zijn we afgelopen week zelf nog een keer wezen kijken en ons Kennisnetwerk geraadpleegd. Dit heeft ertoe geresulteerd dat wij van mening zijn dat, gelet op de specifieke stedenbouwkundige opzet van de wijk, het huidige welstandsniveau gehandhaafd kan blijven.
 
Met betrekking tot de ruimtelijke ordening zijn de afgelopen jaren al veel keuzes gemaakt. Veel nieuwe uitbreidingslocaties zijn er niet meer. Maar als het gaat om nieuwe gebiedsontwikkelingen dan vinden wij het wel wenselijk om eerst een stedenbouwkundig plan vast te stellen zodat, voordat iets welstandsvrij wordt,  een ruimtelijk kwalitatief goede ontwikkeling wordt neergezet.
 
Peter van den Berg
raadslid PCW 

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  Lambert den Dekker namens PCW over het concept uitvoeringsprogramma maatschappelijk vastgoed stelt kritische vragen… https://t.co/lfE2SeJP2n
  Gisteren
 • PCW
  Bijdrage Erik Segers over onderzoek metingen luchtkwaliteit Waddinxveen. Naast gebruik van modellen ook feitelijke… https://t.co/6cPge9zvLy
  Gisteren
 • PCW
  Voorlezen is én blijft ontzettend belangrijk. We bedanken peuterspeelzaal Mazzy dan ook dat we daar vanochtend, in… https://t.co/0pEPaniAac
  24-01-2019
 • PCW
  @Wielaardfietsen Van harte gefeliciteerd met deze fantastische prijs!
  15-01-2019
 • PCW
  Wij wensen al onze volgers Gods zegen toe voor het nieuwe jaar! https://t.co/OlSVRh86Fg
  01-01-2019

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»