Bijdrage opiniërende gemeenteraad bij nieuwe welstandsnota

Geschreven op:

Als PCW-fractie hebben wij al langer gevraagd om een herziening en versoepeling van het welstandsbeleid. Na een tijdelijke proef of versoepeling ligt er nu een definitief raadsvoorstel. Dit voorstel heeft onze instemming. Tijdens de informerende gemeenteraad hebben we als PCW-fractie gevraagd waarom de Bomenwijk. De beantwoording vonden we niet overtuigend. Om deze reden zijn we afgelopen week zelf nog een keer wezen kijken en ons Kennisnetwerk geraadpleegd. Dit heeft ertoe geresulteerd dat wij van mening zijn dat, gelet op de specifieke stedenbouwkundige opzet van de wijk, het huidige welstandsniveau gehandhaafd kan blijven.
 
Met betrekking tot de ruimtelijke ordening zijn de afgelopen jaren al veel keuzes gemaakt. Veel nieuwe uitbreidingslocaties zijn er niet meer. Maar als het gaat om nieuwe gebiedsontwikkelingen dan vinden wij het wel wenselijk om eerst een stedenbouwkundig plan vast te stellen zodat, voordat iets welstandsvrij wordt,  een ruimtelijk kwalitatief goede ontwikkeling wordt neergezet.
 
Peter van den Berg
raadslid PCW 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»