Bestemmingsplan Roskamlocatie

Geschreven op:

 

Voorzitter,

Een plan met bijzondere mogelijkheden. We hebben het over het bestemmingsplan met betrekking tot de voormalige Roskamlocatie. Begeleid zelfstandig wonen, starterswoningen, detailhandel, een mooi programma voor een locatie die nog maar vrij recent lag te verpauperen.
Een tweetal notities over parkeren gaf uiteindelijk de gewenste duidelijkheid. Vanwege de bouwhoogte en bouwmassa vragen wij of het college of zij bij de beoordeling van het concrete bouwplan aandacht wil hebben voor de privacy van omwonenden.

Afrondend: een ruimtelijk aanvaardbaar en sociaal bestemmingsplan!

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»