Preventienota

Geschreven op:

Voorzitter,

Preventie is een belangrijk thema. Daar zal iedereen het mee eens zijn. Maar goed dus dat dit door CDA en D66 bij motie geagendeerd is. En eigenlijk kan je dus niet tegen dit voorstel zijn.
Wat wij ook waarderen is dat er veel input is geleverd door diverse maatschappelijke organisaties. Daaraan merk je dat er al veel gebeurt op dit vlak. Dat is volgens mij ook wat de VVD bedoelde in de opiniërende raad.

Wij willen nog wel graag een opmerking maken 

over de verdere uitwerking. In de opiniërende raad hebben we aangegeven dat er aandacht nodig is voor het managen van de uitwerking van een veelheid aan punten. Ik kom daar nu op terug.

Managen klinkt veel te veel als het zelf in handen houden. Zelf sturen en controleren. En ik denk dat het tegenovergestelde nodig is. En dat is loslaten. Verwar dit overigens niet met laten vallen.

Dit thema leent zich hier uitstekend voor. Er leeft veel. Er gebeurt al veel. Ik denk dus dat onze Waddinxveense samenleving prima in staat is om dit verder op te pakken.

Natuurlijk blijft er een rol over voor de gemeente zelf. Ik noem een paar dingen:

- Het opstellen van de gebiedsvisie, hiermee komt er totaaloverzicht van het speelveld en kunnen eventueel gaten gesignaleerd worden. 

- Het verbinden van partijen, zodat er een sterk en logisch netwerk ontstaat.

- Waarnodig faciliteren van partijen.

Wat ons betreft ligt de verantwoordelijkheid voor de uitwerking verder bij de partijen en ontstaat er vertrouwen zodat een groot apparaat voor controleren niet nodig is.

Voorzitter, samengevat gaat het ons betreft bij de uitwerking over verbinden, verantwoordelijkheid en vertrouwen. We vragen de wethouder of ze de uitwerking van de preventienota op deze manier wil oppakken. Wij zijn van mening dat juist dit thema het verdient, dat we daarmee indirect ook waardering uitspreken voor de kracht die er nu al is bij maatschappelijke organisaties en dat het uiteindelijk tot een sterkere samenleving leidt.

Dank u wel.

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»