Preventienota

Geschreven op: | Door: Lambert den Dekker

Voorzitter,

Preventie is een belangrijk thema. Daar zal iedereen het mee eens zijn. Maar goed dus dat dit door CDA en D66 bij motie geagendeerd is. En eigenlijk kan je dus niet tegen dit voorstel zijn.
Wat wij ook waarderen is dat er veel input is geleverd door diverse maatschappelijke organisaties. Daaraan merk je dat er al veel gebeurt op dit vlak. Dat is volgens mij ook wat de VVD bedoelde in de opiniërende raad.

Wij willen nog wel graag een opmerking maken 

over de verdere uitwerking. In de opiniërende raad hebben we aangegeven dat er aandacht nodig is voor het managen van de uitwerking van een veelheid aan punten. Ik kom daar nu op terug.

Managen klinkt veel te veel als het zelf in handen houden. Zelf sturen en controleren. En ik denk dat het tegenovergestelde nodig is. En dat is loslaten. Verwar dit overigens niet met laten vallen.

Dit thema leent zich hier uitstekend voor. Er leeft veel. Er gebeurt al veel. Ik denk dus dat onze Waddinxveense samenleving prima in staat is om dit verder op te pakken.

Natuurlijk blijft er een rol over voor de gemeente zelf. Ik noem een paar dingen:

- Het opstellen van de gebiedsvisie, hiermee komt er totaaloverzicht van het speelveld en kunnen eventueel gaten gesignaleerd worden. 

- Het verbinden van partijen, zodat er een sterk en logisch netwerk ontstaat.

- Waarnodig faciliteren van partijen.

Wat ons betreft ligt de verantwoordelijkheid voor de uitwerking verder bij de partijen en ontstaat er vertrouwen zodat een groot apparaat voor controleren niet nodig is.

Voorzitter, samengevat gaat het ons betreft bij de uitwerking over verbinden, verantwoordelijkheid en vertrouwen. We vragen de wethouder of ze de uitwerking van de preventienota op deze manier wil oppakken. Wij zijn van mening dat juist dit thema het verdient, dat we daarmee indirect ook waardering uitspreken voor de kracht die er nu al is bij maatschappelijke organisaties en dat het uiteindelijk tot een sterkere samenleving leidt.

Dank u wel.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»