Speeches

Duurzaamheidsvisie 2025: duurzaamheid begint bij jezelf

Door: Erik Segers | Geschreven op:

De PCW is blij met de nu voorliggende duurzaamheidsvisie. Want waarom is deze visie is goed voor Waddinxveen? Wel hierom: • Het plan is ambitieus, uitdagend en heeft een overzichtelijke horizon van 9 jaar;... Lees meer »

Het juiste groen op de juiste plaats

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

Hoewel ik geen groene vingers heb, mag ik namens de PCW toch iets zeggen over het voorliggende groenbeleidsplan van de gemeente Waddinxveen. Ik zal er geen gras over laten groeien: wij staan achter dit... Lees meer »

Bijdrage PCW inzake integrale huisvestingsplan

Door: Lambert den Dekker | Geschreven op:

Is het voorstel goed voor Waddinxveen? Dat is een vraag die wij afgelopen tijd bij verschillende raadsvoorstellen hebben gesteld. Misschien is het u opgevallen. Misschien dacht u: dat is wel een heel algemene... Lees meer »

Mondelinge vragen PCW-fractie over niet halen spoedritten door ambulances

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter, In april 2016 verscheen er een rapport van de Nederlandse zorgautoriteit. Het onderwerp van het rapport was: "Normoverschrijdingen responstijden ambulances’’, vervolgens verschenen hier ook... Lees meer »

Bijdrage PCW inzake sportbeleid Waddinxveen

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter voor ons ligt de nota sportbeleid. In deze nota wordt een richting uiteengezet voor de toekomst van de verenigingen. In deze richtinggevende nota stemt het de PCW tevreden dat er naar samenwerking... Lees meer »

Steun in de rug van College voor de Rechten van de Mens voor motie

Door: Erik Segers | Geschreven op:

Vanavond heeft Erik Segers een mondelinge vraag gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens over het Waddinxveense verhuurbeleid van woonwagenlocaties.... Lees meer »

Woonwagenbeleid Waddinxveen

Door: Erik Segers | Geschreven op:

Het besluit dat voor ligt is een belangrijk besluit. Want het gaat overeen kleine groep inwoners die een bijzondere eigen volkscultuur hebben. En het gaat over het zoeken naar balans tussen ruimte geven... Lees meer »

Inbreng PCW tijdens debat over bestuursrapportage

Door: Ton van Doorn | Geschreven op:

De tweede Burap (bestuursrapportage) is voor ons een bevestiging van de zorg die wel al uitgesproken hebben bij de Begroting 2016 e.v.. We zullen niet in herhaling vallen. Eerlijk gezegd valt het geprognotiseerde... Lees meer »

Park Triangel marktsturing en beukmaat Triangel

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

In de opiniërende raad heb ik mijn verbazing uitgesproken over de in mijn ogen wederom onnodige en negatieve discussie over de beukmaat: de aantrekkende markt zou een beukmaat van 4.80 overbodig maken,... Lees meer »

Bestemmingsplan bebouwde kom 2015

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

Voorzitter, het voorliggende bestemmingsplan is conserverend van karakter. Dit betekent dat het bestemmingsplan grotendeels aansluit bij het oude bestemmingsplan. In eerste instantie hadden wij hierover... Lees meer »

@KiesPCW
 • PCW
  Gisteravond was onze fractievertegenwoordigster Sylvia van de Krol (@sylviavdkrol) bij de ondertekening van het spo… https://t.co/tgPZuGP7HX
  25-09-2020
 • PCW
  Vandaag zijn we als gemeenteraad op werkbezoek geweest in Weids Bloemendaal. Het mooie veenweide gebeid aan de oost… https://t.co/xc5sAOxTUu
  18-09-2020
 • PCW
  'Er komt geen coalitie. De raad is aan zet en kiest het beste college. Het nieuwe college komt met raadsvoorstellen… https://t.co/3O7Qc4RiXR
  15-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Dhr Herman Timmermans is (op voordracht van de PCW) aangewezen als informateur voor het vormen van een nieuw college van…
  14-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Voorstel van PCW aangenomen om een informateur aan te stellen om een nieuw ‘goed samenwerkend college’ te vormen.
  14-09-2020

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»