Bijdrage PCW bij bespreking brief burgemeester over verkiezingsuitslag en vorming nieuw college

Geschreven op:

Mijnheer de Voorzitter,

Het kan niemand ontgaan zijn dat er verkiezingen geweest zijn, ook in Waddinxveen. Een lange campagne mede vanwege de twee weken latere verkiezingen. Veel debatten, veel gesprekken, veel driehoeksborden, folders, pennen, lichtkarren en zelfs een krant. Elke partij heeft zich gepresenteerd de afgelopen tijd en vooral de afgelopen maanden. En toen was daar de dag waarop er gestemd mocht gaan worden. Een opkomst die gelukkig heel veel beter was dan de verwachtingen. 

De PCW is blij en dankbaar met de prachtige uitslag waarin we ca. 550 stemmen [misschien was het er één meer, maar zo krap komt het toch niet??] meer kregen dan 4 jaar geleden. De 6e zetel die in 2010 een restzetel was kon nu met eigen stemmen worden behaald. Dat elke stem telt is de afgelopen week wel nadrukkelijk bewezen. Want natuurlijk gaat het in de 1e plaats om behaalde stemmen maar ook van groot belang is hoe zich dat vertaald in zetels. En dat is voor de PCW deze keer minder gunstig geweest. Na het gelijk zijn van het aantal stemmen had de loting voor ons een teleurstellend resultaat. We gunnen Peter Rubeling zijn zetel maar hadden die onze eigen kandidaat ook meer dan gegund.

Voorzitter, gedane zaken nemen geen keer, we hebben nog steeds onze 6 zetels en ondanks de verschuiving blijven dezelfde meerderheden mogelijk met de raadssamenstelling zoals die nu is. Wij gaan als raad de komende 4 jaar besluiten nemen voor Waddinxveen en er staat veel op stapel. Het sociale domein in volle omvang, voortgang van ontwikkelingen op ruimtelijk gebied, de financiën en nog veel meer zaken vragen, nee eisen dat Waddinxveen een stabiele coalitie en een sterk bestuur krijgt. Een bestuur dat de taken ruimschoots aankan en de punten die de komende jaren de aandacht moeten hebben ook de benodigde aandacht weet te geven.

Voorzitter, er ligt een verslag van de consultatie van alle partijen. Een verslag wat met sommige uitspraken erg kort door de bocht gaat maar wel in de samenvatting een lijn laat zien. Die lijn is dat de overgrote meerderheid een initiatiefrol van de PCW verwacht. Onze fractie wil daar gehoor aan geven en daarom dien ik een motie in met als titel "benoeming informateur” Deze motie dien ik in namens de PCW en D66.

Voorzitter, Ik rond af. Voor de PCW is de uitslag van de verkiezingen een bevestiging dat de inwoners van Waddinxveen onze inzet en betrokkenheid voor Waddinxveen hebben gewaardeerd. Als lokale partij hebben we immers geen landelijke golf waar we mee op of neer gaan. Daarom is deze uitslag voor ons reden om in vertrouwen door te willen gaan. Door te willen gaan voor Waddinxveen in de koers die we de afgelopen 4 jaar hebben gevaren en door te gaan met het leveren van onze bijdrage aan de bestuurskracht die ons dorp nodig heeft en verdiend. We zullen die bijdrage leveren in de raad maar zijn ook bereid onze inzet opnieuw te leveren in een nieuw te vormen coalitie.

Waddinxveen, 27 maart 2014
Namens de PCW-fractie, C. (Kees) de Jong

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»