Bijdrage PCW bij sanering detailhandelfunctie Passage

Geschreven op:

Voorzitter,

In de eerste plaats complimenten van onze fractie voor uw vasthoudendheid en het bereikte resultaat. Na de besluitvorming over de eigenarenkant (vorige maand), ligt er nu een overeenkomst voor de rest van de winkelpanden in de Passage. Daarmee stimuleren we het nieuwe hart van Waddinxveen verder, en voorkomen we dat er concurrentie gaat ontstaan tussen de twee locaties. 

Uw voorstel is wel een rib uit ons lijf. Instemmen met uw voorstel betekent een verdere vermagering van onze vermogenspositie en een forse aanslag op de exploitatie, door vermindering van bespaarde rente. Die financiële aderlating doet ons erg veel pijn. De achterliggende jaren hebben we zowel de vermogenspositie als de begroting financieel gezond gemaakt, en nu vlak voor de verkiezingen geven we al die winst weer uit handen. Dat is financieel gezien behoorlijk ingrijpend. Daar moet je wel goed over nadenken. Dat hebben we gedaan.

Vanaf de besluitvorming over het nieuwe winkelcentrum op de Be Fair locatie is er gesproken over de gevolgen daarvan en de toekomst van de Passage. Onze fractie wil graag een deel zijn van de oplossing voor de gehele Passage en die kans ligt er vanavond. Zowel  ‘letterlijk’ als ‘figuurlijk’ een ingrijpende kans.  Willen we géén deel van de óplossing zijn, dan worden we automatisch deel van het probleem Passage. M.a.w.  Nee zeggen heeft ook grote consequenties en risico’s. Het voorstel aanvaarden biedt een kans. Dit voorstel zorgt ervoor de we optimale grip houden op de toekomst van het gebied.  Een nieuwe uitdaging voor het komende college of moet ik zeggen "werkverschaffing” voor het nieuwe college.

Voorzitter, We hebben dit seizoen geen echte winter gehad, maar uit de natuur weten we, dat als het ijs gesmolten is, er nieuwe dingen gaan groeien. Zo waarderen we uw voorstel: door aanvaarding, kan er iets nieuws gaan groeien en kunnen we zo verder bouwen aan de toekomst van Waddinxveen. Die  kans wil de PCW laten lopen. Rest mij, nu alvast te melden, dat raadslid Chris van Harten, om de bekende redenen, niet zal mee stemmen over dit voortel. 

Waddinxveen, 12 februari 2014
Namens de PCW-fractie, A. (Ton) van Doorn

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»