Bijdrage PCW bij bespreking inrichting en exploitatie Cultureel Centrum Blok 5

Geschreven op:

Mijnheer de voorzitter,

Toen wij in juni over Blok 5 spraken, heb ik aangegeven dat de PCW blij is met een warm kloppend dorpshart, waar onze bewoners niet alleen komen om te kopen, maar ook om elkaar te ontmoeten, met elkaar plezier te hebben of met elkaar serieus bezig te zijn. Daar heeft de PCW jarenlang voor gepleit.

Maar in juni heeft de PCW ook aangegeven dat het financiële gat nog erg groot was en dat wij verwachtten dat dit door meer ondernemerschap verder gedicht zou kunnen worden. Helaas moeten we constateren dat dit niet echt gelukt is. Er ligt weliswaar een businessplan, maar de kosten moeten wel voor een heel groot deel door de gemeente worden opgebracht. En dan bedoel ik niet alleen de gevraagde exploitatiesubsidie, maar daarnaast zit er ook al veel subsidiegeld van de bibliotheek en Vonk in.

Mijnheer de voorzitter, we hebben van het college gehoord dat er heel hard gewerkt is aan het businessplan, dat er vele deskundigen bij betrokken zijn geweest en dat alles uit de kast is gehaald om het plan rond te krijgen. Voor al die inspanningen spreken wij onze grote waardering uit. Er is hard gewerkt in de afgelopen maanden, met medewerking van belangeloze burgers. Geweldig!

Maar wat zou het prachtig zijn geweest als tenminste een gedeelte van de benodigde gelden zouden zijn verkregen door spontane acties van bewoners, organisaties of bedrijven, of door andere innovatieve ideeën. Dat is niet alleen goed voor de gemeentefinanciën, maar ook voor de betrokkenheid van allen die zich verbonden weten met Blok 5. Want Blok 5 is niet van en voor de gemeenteraad en een beperkte groep enthousiastelingen, maar Blok 5 is van en voor het hele dorp! Laat het hele dorp zich verantwoordelijk weten voor deze prachtige accommodatie! Mijn fractiegenoot Lambert den Dekker zei: als 250 Waddinxveners elk 100 euro geven, b.v. in een Stichting Vrienden van Blok 5, heb je al een bedrag van 25.000 euro.

De PCW gunt Blok 5 een goede opstartfase in de eerste jaren. Maar daarna zullen meer eigen inkomsten moeten worden opgebracht, zodat de gemeentelijke bijdrage kan worden afgebouwd.

 

Voorzitter, wij dienen daarom, mede namens de VVD, een motie in. Wij hopen bij de opening van het nieuwe centrum ook op een spetterende start van Blok 5!

Waddinxveen, 22 januari 2014
Namens de PCW-fractie, J.M. (Jannette) Nieboer-Buitinga

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»