Bijdrage PCW over de brief van de ASR

Geschreven op:

 

Voorzitter, 
Een paar weken geleden las ik op mijn scheurkalender deze spreuk: "Mijn mening is de juiste, de zijne ook”. Een spreuk, die tijdens de discussie over de brief van ASR in mijn fractie maar al te waar bleek. 
 
Een brief met een aanbod, dat mogelijk een besparing kan opleveren voor de gemeente, moet je serieus nemen. Dat is binnen de PCW ook gedaan. In eerste instantie leek de rationele benadering voor de PCW de meest logische: onderzoeken wat het aanbod van ASR betekent voor Waddinxveen, maar al tijdens de Algemene Beschouwingen bleek dat niet iedere coalitiepartner er zo in zat. Lange tijd heeft de fractie PCW gezocht naar een standpunt over de brief, dat gedragen kon worden door de hele omgeving van de PCW en de hele omgeving van de coalitie. Het was een stap voor stap voortschrijdende zoektocht, zeg maar gerust worsteling.
 
De ratio, de geloofwaardigheid van de politiek, de betrouwbaarheid van de PCW als coalitiepartner, het coalitieakkoord, de emoties bij de discussies van vorig jaar,  enz. enz.,  ze speelden uiteindelijk allemaal een rol in het afwegingsproces binnen mijn fractie. Ik ben over onze worsteling maar eerlijk, omdat wij als PCW niet de indruk willen wekken dat ons deze meningsvorming gemakkelijk afging. Integendeel zelfs . Er waren diverse keuzes mogelijk, maar niet iedere keuze was fijn.  Dat feit is leidend geweest in onze uiteindelijke besluitvorming. We hebben de diverse invalshoeken gewogen en ervoor gekozen geen deel te willen worden van een probleem, maar van een oplossing. M.a.w. wij hebben het coalitiebelang het zwaarst laten wegen. Die keus hebben we uiteindelijk als fractie gemaakt.  We respecteren, dat anderen hier anders over denken. Hier bestaat geen goed of fout.  Ik eindig daarom maar met de spreuk, waar ik mee begon:"Onze mening is de juiste, die van de ander ook”.

Ton van Doorn
raadslid PCW  

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»