Bijdrage PCW tijdens opiniërende raad monumenten

Geschreven op:

 

Toestemmingsvereiste eigenaar hanteren (zoals voorgesteld) of dwingend/eenzijdig aanwijzen als monument? Voor beide is iets te zeggen. Het eerste sluit aan bij de wijze waarop wij bij voorkeur in Waddinxveen besturen: in constructieve samenwerking met de betrokkenen. Het tweede geeft het college meer ruimte om in het algemeen belang zaken als monument aan te wijzen. Een mogelijkheid zou zijn om bij deze tweede een overlegvereiste in te voeren, waarbij het college gehouden is om vooraf met de eigenaar te overleggen over het wel of niet aanwijzen als monument. Al met al neigen wij ernaar het collegevoorstel volgen en hiermee dus te kiezen voor het toestemmingsvereiste.

Het college heeft ervoor gekozen om alleen de eigenaar de mogelijkheid te geven om te verzoeken zijn eigendom als monument aan te wijzen. Gezien het uitgangspunt van toestemming/vrijwilligheid kunnen wij dit begrijpen, om te
voorkomen dat dit wordt doorkruist door derden die zouden verzoeken/eisen een zaak als monument aan te wijzen.

Wij willen met deze vorm van start gaan en bij een evaluatie t.z.t. bezien of het beoogde doel (te weten behoud van zoveel mogelijk cultuurhistorisch erfgoed) in voldoende mate wordt behaald. Mocht dit niet het geval zijn, dan willen wij de mogelijkheid nadrukkelijk openhouden om dan de verordening aan te passen en het toestemmingsvereiste te laten vervallen. Wij rekenen er echter op dat de Waddinxveners uiteindelijk in grote getale de waarde van hun eigendom weten te waarderen en dit graag willen omzetten in een monumentenstatus.

Voor een geslaagde uitvoering van de verordening is de wijze waarop de monumentencommissie hier handen en voeten aan gaat geven van groot belang. De kunst van het verleiden is nadrukkelijk aan de orde.

Op de lijst met voorgestelde monumenten  staan nu alleen gebouwen. Wij missen hierin de oorlogsmonumenten, zoals bijvoorbeeld het monument op het stationsplein en het monument en de oorlogsgraven op de oude begraafplaats.
Wij zullen een motie indienen waarin wordt verzocht deze zaken ook aan te wijzen als gemeentelijk monument.
 
Chris van Harten
raadslid PCW 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»