Bijdrage PCW tijdens opiniërende raad monumenten

Geschreven op:

 

Toestemmingsvereiste eigenaar hanteren (zoals voorgesteld) of dwingend/eenzijdig aanwijzen als monument? Voor beide is iets te zeggen. Het eerste sluit aan bij de wijze waarop wij bij voorkeur in Waddinxveen besturen: in constructieve samenwerking met de betrokkenen. Het tweede geeft het college meer ruimte om in het algemeen belang zaken als monument aan te wijzen. Een mogelijkheid zou zijn om bij deze tweede een overlegvereiste in te voeren, waarbij het college gehouden is om vooraf met de eigenaar te overleggen over het wel of niet aanwijzen als monument. Al met al neigen wij ernaar het collegevoorstel volgen en hiermee dus te kiezen voor het toestemmingsvereiste.

Het college heeft ervoor gekozen om alleen de eigenaar de mogelijkheid te geven om te verzoeken zijn eigendom als monument aan te wijzen. Gezien het uitgangspunt van toestemming/vrijwilligheid kunnen wij dit begrijpen, om te
voorkomen dat dit wordt doorkruist door derden die zouden verzoeken/eisen een zaak als monument aan te wijzen.

Wij willen met deze vorm van start gaan en bij een evaluatie t.z.t. bezien of het beoogde doel (te weten behoud van zoveel mogelijk cultuurhistorisch erfgoed) in voldoende mate wordt behaald. Mocht dit niet het geval zijn, dan willen wij de mogelijkheid nadrukkelijk openhouden om dan de verordening aan te passen en het toestemmingsvereiste te laten vervallen. Wij rekenen er echter op dat de Waddinxveners uiteindelijk in grote getale de waarde van hun eigendom weten te waarderen en dit graag willen omzetten in een monumentenstatus.

Voor een geslaagde uitvoering van de verordening is de wijze waarop de monumentencommissie hier handen en voeten aan gaat geven van groot belang. De kunst van het verleiden is nadrukkelijk aan de orde.

Op de lijst met voorgestelde monumenten  staan nu alleen gebouwen. Wij missen hierin de oorlogsmonumenten, zoals bijvoorbeeld het monument op het stationsplein en het monument en de oorlogsgraven op de oude begraafplaats.
Wij zullen een motie indienen waarin wordt verzocht deze zaken ook aan te wijzen als gemeentelijk monument.
 
Chris van Harten
raadslid PCW 

 

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  Gisteravond was onze fractievertegenwoordigster Sylvia van de Krol (@sylviavdkrol) bij de ondertekening van het spo… https://t.co/tgPZuGP7HX
  25-09-2020
 • PCW
  Vandaag zijn we als gemeenteraad op werkbezoek geweest in Weids Bloemendaal. Het mooie veenweide gebeid aan de oost… https://t.co/xc5sAOxTUu
  18-09-2020
 • PCW
  'Er komt geen coalitie. De raad is aan zet en kiest het beste college. Het nieuwe college komt met raadsvoorstellen… https://t.co/3O7Qc4RiXR
  15-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Dhr Herman Timmermans is (op voordracht van de PCW) aangewezen als informateur voor het vormen van een nieuw college van…
  14-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Voorstel van PCW aangenomen om een informateur aan te stellen om een nieuw ‘goed samenwerkend college’ te vormen.
  14-09-2020

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»