Mondelinge vragen PCW-fractie over (maatregelen bij) leegstand Passage

Geschreven op:

Voorzitter,

In het Passagegebied heeft de gemeente twee panden in eigendom verworven. Deze staan inmiddels al enige tijd leeg. Nu lazen wij dat de gemeente Hengelo onlangs een pilot is gestart om een openbaar gebied een facelift te geven. Ondernemers met een goed bussinesplan die tevens een toegevoegde waarde bieden kunnen tijdelijk gratis een pand betrekken met als doel dat zij daar vervolgens ook kunnen blijven.

Onze vragen:
1. Is de gemeente bekend met dit initiatief?

2. Is het college bereid te onderzoeken of startende en/of vernieuwende ondernemers met een toegevoegde waarde bereid zijn om in de gemeentelijke panden in het Passagegebied te betrekken onder de voorwaarden dat dit gebeurt binnen de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan zonder dat daarbij de concurrentiepositie van het Centrum wordt doorkruist?

Waddinxveen, 16 september 2015
Namens de PCW-fractie, Peter van den Berg

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»