Mondelinge vragen PCW-fractie over (maatregelen bij) leegstand Passage

Geschreven op:

Voorzitter,

In het Passagegebied heeft de gemeente twee panden in eigendom verworven. Deze staan inmiddels al enige tijd leeg. Nu lazen wij dat de gemeente Hengelo onlangs een pilot is gestart om een openbaar gebied een facelift te geven. Ondernemers met een goed bussinesplan die tevens een toegevoegde waarde bieden kunnen tijdelijk gratis een pand betrekken met als doel dat zij daar vervolgens ook kunnen blijven.

Onze vragen:
1. Is de gemeente bekend met dit initiatief?

2. Is het college bereid te onderzoeken of startende en/of vernieuwende ondernemers met een toegevoegde waarde bereid zijn om in de gemeentelijke panden in het Passagegebied te betrekken onder de voorwaarden dat dit gebeurt binnen de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan zonder dat daarbij de concurrentiepositie van het Centrum wordt doorkruist?

Waddinxveen, 16 september 2015
Namens de PCW-fractie, Peter van den Berg

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  RT @VVDWaddinxveen: De gehele raad heeft deze motie aangenomen om maatregelen W15 en W19 uit de 26 maatregelen van progr. aanpak Gouwe te h…
  10-10-2019
 • PCW
  Lambert den Dekker #PCW over een concreet voorstel voor een financiële vergoeding voor verenigingen inzake inzameli… https://t.co/B6400kZEs4
  09-10-2019
 • PCW
  Martijn Kortleven doet nog een poging om het oude gemeentehuis te behouden voor Waddinxveen en te bestemmen voor zo… https://t.co/ExjtsFqKAM
  09-10-2019
 • PCW
  Eén van de scenario's voor 'Beter Bereikbaar Gouwe' is een scenario waarin de snelheid op de Middelburgseweg zal wo… https://t.co/hFQnqAp5o2
  07-10-2019
 • PCW
  'Dertig procent van de Nederlanders geeft aan zich eenzaam te voelen. Laten we oog hebben voor de eenzame medemens… https://t.co/wbmMQF5fvj
  05-10-2019

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»