Mondelinge vragen over tegenaan verrommeling door PET-flesjes en blikjes

Geschreven op:

Bijna vier jaar geleden, 12 februari 2012, heeft op initiatief van de PCW-fractie een ruime raadsmeerderheid het college gevraagd een dringend beroep te doen op het kabinet om een statiegeld regeling op te stellen voor kleine flesjes en blikjes. Op deze manier zou de overlast en vervuiling teruggedrongen kunnen worden. Het heeft even geduurd, maar het kabinet lijkt een door meerdere gemeentes en VNG ingezette koers mogelijk te willen maken. In 2016 kunnen gemeenten starten met de inzameling van blikjes en PET-flesjes. Daarvoor moeten gemeenten zich wel uiterlijk 16 november 2015 aanmelden. Onze vraag is of de gemeente Waddinxveen, als een van de initiatiefnemers van dit thema, zich heeft aangemeld of zich alsnog wil aanmelden voor deze pilot.

Reactie college:
Ook wethouder Vroom zet zich, net als in het verleden, ook nu via VNG in voor het terugdringen van zwerfafval. De gemeente is bezig met het opstellen van breed afvalbeleid. Dat wil hij medio februari 2016 afronden zodat de gemeente een beroep kan doen op een subsidieregeling. Doel is echter een zodanig adequaat beleid dat subsidie niet meer nodig is.

Peter van den Berg


« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»