Renovatie gemeentehuis

Geschreven op:

Vanuit de Bijbelse noties  zorgt een werkgever goed voor zijn werknemers, zullen de werknemers mee genieten van het welzijn van de werkgever,  draagt de werkgever  zorg voor een goed werkklimaat en goede arbeidsomstandigheden. Wij pleiten zeker niet voor luxe, maar wel voor eenvoud, degelijkheid en duurzaamheid.  Wij zijn als raad formeel geen werkgever, maar hebben via het budgetrecht wel  veel invloed op de werkomgeving en de werklocatie van de organisatie.  Door ons budgetrecht kunnen we bovendien invloed uitoefenen op de aantrekkelijkheid van Waddinxveen als werkgever. 
 
In oktober 2013 heeft de raad bij meerderheid beslist dat het gemeentehuis gerenoveerd moet worden binnen het kader van € 626.000 structurele lasten. Van een Rabobankpand was toen nog geen sprake. Het besluit om in de huisvesting van de gemeentelijke organisatie te investeren is dus al genomen. 
 
Inmiddels is het Rabobankpand noodgedwongen eigendom van de gemeente en de coalitie heeft in het coalitieakkoord vastgelegd dat de huisvesting van de gemeentelijke organisatie plaats zal vinden in of een gerenoveerd gemeentehuis of een gerenoveerde Rabobank . Conform het collegeprogramma zijn deze twee varianten uitgewerkt en komt het college met het voorstel  om te kiezen voor de goedkoopste variant, het Rabobankpand.  Daarbij zijn ook duurzaamheid en accomodatiebeleid meegewogen.  Wij complementeren het college voor hun inspanningen om tot dit voorstel te komen.  In sommige gevallen hadden wij wat andere accenten of keuzes kunnen maken, maar bij een dossier als deze blijf je dat houden. Voor ons is belangrijk dat het raadsvoorstel zorgvuldig en weloverwogen tot stand is gekomen. Dat politieke vertrouwen hebben wij bij dit voorstel. 
 
De keuze steunen voor het rabobankpand steunen wij omdat:
-Het de goedkoopste oplossing is;
-Het qua ligging meer recht doet aan een huis van de gemeente;
-Het heel praktisch is, omdat de gemeentelijke organisatie maar een keer behoeft te verhuizen. 
-Een beter duurzaamheidsperspectief biedt. 
 
Opvallend is, dat in de uitwerking van de renovatie van dit gemeentehuis maar twee verdiepingen + de gevel gerenoveerd worden. Zou het hele pand gerenoveerd moeten worden was  het gemeentehuis veel duurder dan het kader dat de gemeenteraad heeft meegegeven. Het is voor ons een bewijs hoe slecht dit pand dus is als werklocatie. Een gerenoveerd gemeentehuis met een leegstaande bovenverdieping en een verouderd en somber en verouderd en naar vcigarettenrrok stinkend souterrain ambiëren wij niet.  
 
In de opiniërende raad is gesproken over een second opinion. Mijn fractie gaat er vanuit dat het college en de portefeuillehouder in het bijzonder zeer zorgvuldig te werk zijn gegaan en geleerd hebben van het verleden. 
 
Als raad, maar zeker als coalitie, moeten wij het college en de organisatie het politieke vertrouwen geven, dat hun voorstellen deugen. Dat hoort voor ons bij de basishouding van coalitiepartners bij gevoelige dossiers. Wij hebben het aantal vragen van de VVD-fractie in dit verband als opmerkelijk ervaren en vragen de woordvoerder van de fractie daar straks op in te gaan. 
 

Gezien de gevoeligheid in de samenleving bij voorstellen m.b.t.  de  gemeentelijke huisvesting verlangt  mijn fractie naar een besluit met een zo ruim mogelijke steun in de raad en in de samenleving.  
 
Tegelijk ziet mijn fractie het liefst dat er vanavond een beslissing valt over de locatie. Dat geeft duidelijkheid aan de organisatie, aan de Ondernemingsraad,aan het college en een punt zet achter een deze discussie en zou een bewijs zijn van bestuurskracht.
 
Ton van Doorn
fractievoorzitter PCW 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»