Bijdrage PCW bij besluitvormende raad omtrent veiligheid

Geschreven op:

Voorzitter, voor ons ligt de veiligheidsanalyse integrale veiligheid 2016-2018 van Waddinxveen. Een belangrijk voorstel, waarin wij als raad de prioriteiten aangaande veiligheid  gaan vaststellen voor de periode 2016-2018.

Voorzitter, het is goed om te constateren dat Waddinxveen een gemeente is waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren. De cijfers gegeven in de veiligheidsanalyse bevestigen dat beeld.  

Het thema veiligheid is voor ons al PCW van  essentieel belang. De PCW wil dan ook een veilig Waddinxveen. Wij kunnen het voorstel zoals het nu voorligt steunen. Wij staan achter de keuze voor deze drie prioriteiten. 

Wij vragen echter bijzondere aandacht voor het onderdeel jeugdoverlast,de gegevens uit de veiligheidsanalyse baren ons zorgen. Wij willen als PCW dat er meer aandacht gegeven wordt aan wat kleine criminaliteit wordt genoemd maar grote impact heeft op de inwoners. Wij willen als PCW voorkomen dat juist de groep jongeren die zich overlastgevend gedragen terecht komt in het criminele milieu. 

Voorzitter, is de burgemeester het met ons eens dat dit onderwerp bijzondere aandacht vergt, en kan de burgemeester ons toezeggen dat het thema jeugdoverlast een hoge mate van belangrijkheid krijgt in de uitwerking van het beleidsplan en het nog op te stellen jeugd/preventiebeleid?

Jannes Berghout
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»