Bijdrage PCW bij besluitvormende raad omtrent veiligheid

Geschreven op:

Voorzitter, voor ons ligt de veiligheidsanalyse integrale veiligheid 2016-2018 van Waddinxveen. Een belangrijk voorstel, waarin wij als raad de prioriteiten aangaande veiligheid  gaan vaststellen voor de periode 2016-2018.

Voorzitter, het is goed om te constateren dat Waddinxveen een gemeente is waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren. De cijfers gegeven in de veiligheidsanalyse bevestigen dat beeld.  

Het thema veiligheid is voor ons al PCW van  essentieel belang. De PCW wil dan ook een veilig Waddinxveen. Wij kunnen het voorstel zoals het nu voorligt steunen. Wij staan achter de keuze voor deze drie prioriteiten. 

Wij vragen echter bijzondere aandacht voor het onderdeel jeugdoverlast,de gegevens uit de veiligheidsanalyse baren ons zorgen. Wij willen als PCW dat er meer aandacht gegeven wordt aan wat kleine criminaliteit wordt genoemd maar grote impact heeft op de inwoners. Wij willen als PCW voorkomen dat juist de groep jongeren die zich overlastgevend gedragen terecht komt in het criminele milieu. 

Voorzitter, is de burgemeester het met ons eens dat dit onderwerp bijzondere aandacht vergt, en kan de burgemeester ons toezeggen dat het thema jeugdoverlast een hoge mate van belangrijkheid krijgt in de uitwerking van het beleidsplan en het nog op te stellen jeugd/preventiebeleid?

Jannes Berghout
raadslid PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  FD: ‘Gemeenten leggen vaker een zelfwoonplicht op ter bescherming van starters en mensen met een kleinere beurs.’ H… https://t.co/bdIltCt3an
  Gisteren
 • PCW
  Middeninkomens krijgen meer kans op een middenhuurwoning | Albert Kerssies https://t.co/kANCF05ji9
  30-07-2020
 • PCW
  De eerste hobbel is genomen, de rotonde kan worden aangelegd. De tweede hobbel is het budget. #Waddinxveenhttps://t.co/n6KI1LDi0R
  24-07-2020
 • PCW
  Het schoolgebouw, waar vroeger de Koning Willem Alexanderschool gevestigd was, zal afgebroken worden. Ons plan: maa… https://t.co/SH3vtCPnUp
  23-07-2020
 • PCW
  'Bezuinigen doe je niet op kwetsbare inwoners. De collectieve zorgverzekering moet blijven en áls er bezuinigd moet… https://t.co/kpcXcpHOPr
  22-07-2020

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»