Bijdrage PCW besluitvormende vergadering over regeling maatschappelijke bijdragen.

Geschreven op:

Als PCW zijn we tevreden met de nieuwe regeling. Met name omdat de inkomensgrens weer terug is op 120%. En die inkomensgrens vinden we een belangrijk punt bij de minimaregelingen. Vandaar dat ik daar graag wat verder op inga.

Omdat we ons afvroegen hoe het nu precies zit met de inkomensgrens bij de andere minimaregelingen en ook omdat we het er in de opiniƫrende raad over gehad hebben, heb ik wat zitten zoeken in de oude verordeningen en op de website.

Ik kwam de volgende vijf onderdelen tegen:
1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten voor jongeren en ouderen;
2. Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten;
3. Collectieve ziektekostenverzekering voor chronisch zieken en gehandicapten;
4. Langdurigheidstoeslag;
5. Bijdrageregeling schoolkosten.

Het eerste onderdeel daar gaat de besluitvorming nu over. Duidelijk dus; 120%. Voor chronisch zieken en gehandicapten, het tweede en het derde onderdeel, begrijpen we uit het raadsvoorstel dat er binnenkort een advies komt voor nieuw beleid. Dit wachten we dus af. Het vierde onderdeel, de langdurigheidstoeslag, is onlangs opgegaan in de verordening individuele inkomenstoeslag. Ook duidelijk dus. hoewel wel jammer dat hiervoor een inkomensgrens van 110% van toepassing is. Maar dat hebben we eind vorig jaar zelf besloten.
Het onderdeel dat dan overblijft is de bijdrage in de schoolkosten. Onze vraag hierbij is of deze binnenkort ook nog gewijzigd wordt of dat hier de oude verordening voor van toepassing blijft. In dat geval moet er volgens mij nog wel wat opgenomen worden in de oude verordening mbt de inkomensgrens omdat deze nu helemaal niet genoemd wordt.

Voorzitter, als laatste iets over de informatie over de minimaregelingen. Het onderwerp op zich is goed vindbaar op de website. Je vindt er echter wel tegenstrijdige en verouderde informatie. Met name als het gaat om de inkomensgrens. De vraag aan de wethouder is dan ook of dit eenduidiger en kloppend gemaakt kan worden zodat het voor onze inwoners duidelijk is onder welke voorwaarden zij gebruik kunnen maken van de regelingen.

 

 

Lambert den Dekker

raadslid PCW 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»