Bijdrage PCW besluitvormende vergadering over regeling maatschappelijke bijdragen.

Geschreven op:

Als PCW zijn we tevreden met de nieuwe regeling. Met name omdat de inkomensgrens weer terug is op 120%. En die inkomensgrens vinden we een belangrijk punt bij de minimaregelingen. Vandaar dat ik daar graag wat verder op inga.

Omdat we ons afvroegen hoe het nu precies zit met de inkomensgrens bij de andere minimaregelingen en ook omdat we het er in de opiniërende raad over gehad hebben, heb ik wat zitten zoeken in de oude verordeningen en op de website.

Ik kwam de volgende vijf onderdelen tegen:
1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten voor jongeren en ouderen;
2. Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten;
3. Collectieve ziektekostenverzekering voor chronisch zieken en gehandicapten;
4. Langdurigheidstoeslag;
5. Bijdrageregeling schoolkosten.

Het eerste onderdeel daar gaat de besluitvorming nu over. Duidelijk dus; 120%. Voor chronisch zieken en gehandicapten, het tweede en het derde onderdeel, begrijpen we uit het raadsvoorstel dat er binnenkort een advies komt voor nieuw beleid. Dit wachten we dus af. Het vierde onderdeel, de langdurigheidstoeslag, is onlangs opgegaan in de verordening individuele inkomenstoeslag. Ook duidelijk dus. hoewel wel jammer dat hiervoor een inkomensgrens van 110% van toepassing is. Maar dat hebben we eind vorig jaar zelf besloten.
Het onderdeel dat dan overblijft is de bijdrage in de schoolkosten. Onze vraag hierbij is of deze binnenkort ook nog gewijzigd wordt of dat hier de oude verordening voor van toepassing blijft. In dat geval moet er volgens mij nog wel wat opgenomen worden in de oude verordening mbt de inkomensgrens omdat deze nu helemaal niet genoemd wordt.

Voorzitter, als laatste iets over de informatie over de minimaregelingen. Het onderwerp op zich is goed vindbaar op de website. Je vindt er echter wel tegenstrijdige en verouderde informatie. Met name als het gaat om de inkomensgrens. De vraag aan de wethouder is dan ook of dit eenduidiger en kloppend gemaakt kan worden zodat het voor onze inwoners duidelijk is onder welke voorwaarden zij gebruik kunnen maken van de regelingen.

 

 

Lambert den Dekker

raadslid PCW 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»