Starterslening; bijdrage besluitvormende raad

Geschreven op:

De Bijbel is een boek waar veel wijze lessen in staan. Zo staat in Spreuken  19:14 het volgende: "Een huis en een erfenis krijg je van je ouders, maar een wijze vrouw krijg je van de Heer.” Over het laatste zal ik nu niet verder uitweiden, maar het is een feit dat een wijze echtgenote een zegen is die niet door mensen kan worden gegeven.  Wat het eerste betreft: bij leven en bij sterven geven ouders hun kinderen doorgaans veel materiële zaken. Maar een huis schenken aan je kind, dat kunnen de meeste ouders in onze samenleving zich niet meer veroorloven. Doorgaans zijn de jongeren in onze maatschappij hiervoor op zichzelf aangewezen. En dat valt vaak niet mee. Dan is het mooi en nuttig als wij hen als gemeente een eind op weg helpen. De starterslening is hiervoor wat ons betreft een goed instrument. 

Nu het Rijk stopt met haar bijdrage aan de starterslening, zijn wij blij dat het college voorstelt om de starterslening volledig op eigen kracht voort te zetten. Hierbij stelt zij voor de maximale lening gelijk te stellen aan de bijdrage zoals die nu maximaal door de gemeente wordt gedaan. Effectief komt dit neer op een verlaging van het maximum van €35.000 naar € 17.500. Met dit laatste zijn wij minder gelukkig. Om het middel van de starterslening zo effectief mogelijk in te zetten, dient de maximale starterslening in onze ogen aan te sluiten bij de gemiddelde vraag naar startersleningen. Aangezien dit gemiddelde op bijna € 20.000 ligt, zijn wij daarom van mening dat de maximale starterslening vastgesteld moet worden op € 25.000. Hiervoor dien ik namens de PCW en het CDA een amendement in. 

Met het raadsvoorstel wordt nogmaals een bedrag van € 175.000 vrijgemaakt voor startersleningen. Samen met het nog beschikbare saldo komt het totaal beschikbare bedrag hiermee op circa € 210.000. Gezien de ervaringen tot nu toe, moet dit voorlopig voldoende zijn om aan de vraag naar startersleningen te voldoen. Een verdere uitbreiding vinden wij op dit moment niet direct nodig. Ik vraag de wethouder om nogmaals te bevestigen dat hij ons tijdig zal informeren als de pot leeg dreigt te raken, zodat wij dan kunnen beslissen over een eventuele extra lening aan het SVn. Op voorhand staan wij hier niet afwijzend tegenover, want als PCW dragen wij onze starters een warm hart toe.
 
Chris van Harten
raadslid PCW 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»