Bijdrage opiniërende gemeenteraad bij bestemmingsplan Plasweg 6

Geschreven op:

Het bestemmingsplan en de achterliggende plannen hebben een lange en bewogen voorgeschiedenis. Zo mag ik het toch wel zeggen. Uit de zienswijzen blijkt dat het voorliggende plan fors is aangepast en dat men in hoofdlijnen daar ook content mee is. Wel is er kritiek met betrekking tot de verkaveling  en bouwmassa. Dat blijft een lastige afweging, een algemeen ruimtelijk belang tegenover invulling van lege plekken en belangen omwonenden. Wij denken dat deze belangen goed zijn afgewogen en dat dit heeft geleid tot een plan wat de toets der redelijkheid kan doorstaan.

 

Peter van den Berg

raadslid PCW 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»