Bijdrage opiniërende gemeenteraad bij bestemmingsplan Plasweg 6

Geschreven op:

Het bestemmingsplan en de achterliggende plannen hebben een lange en bewogen voorgeschiedenis. Zo mag ik het toch wel zeggen. Uit de zienswijzen blijkt dat het voorliggende plan fors is aangepast en dat men in hoofdlijnen daar ook content mee is. Wel is er kritiek met betrekking tot de verkaveling  en bouwmassa. Dat blijft een lastige afweging, een algemeen ruimtelijk belang tegenover invulling van lege plekken en belangen omwonenden. Wij denken dat deze belangen goed zijn afgewogen en dat dit heeft geleid tot een plan wat de toets der redelijkheid kan doorstaan.

 

Peter van den Berg

raadslid PCW 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»