Bijdrage PCW over rekenrente van de Triangel

Geschreven op:

 

Het voorgestelde besluit om het rentetarief over de inbrengwaarde van de gronden in de triangel aan te passen is wat ons betreft een goed voorstel. Hiermee wordt de ontwikkeling van de grondkosten voor de Triangel in lijn gebracht met de grond- en rentekostenontwikkeling die binnen ons grondbedrijf gebruikelijk zijn. Door deze aanpassing beperken we het risico dat de ontwikkeling van de Triangel  te veel onder druk komt te staan door een hoge hypotheek enkel op de grondwaarde. Dit komt direct ten goede aan de kwaliteit van de wijk.

De wethouder heeft in de informerende raad toegelicht dat deze aanpassing voor zowel de Gemeente als Bouwfonds (nu BDP) een gelijke afname heeft op het verwacht resultaat van de inbrengwaarde van de grond. Wij zullen dit accepteren en zijn blij dat de gevolgen van de vertragingen en dalende huizenprijzen van de afgelopen crisis-jaren op de ontwikkeling van de Triangel hiermee nog relatief beperkt zijn. Er zijn vele ontwikkelgemeenten die veel meer waardeontwikkelingen moeten afboeken en daar de zure vruchten van plukken. Een compliment voor onze wethouder!

Wij hebben echter nog één zorg. Er is een mogelijkheid dat de werkelijke rente die wij moeten betalen om geld te lenen in de toekomst hoger wordt dan op basis van deze rekensystematiek wordt bepaald. Deze systematiek kijkt immers terug naar de gemiddelde rente van de afgelopen 10 jaar. Dus na een langdurige periode van lage rente zou een rente-stijging ertoe kunnen leiden dat de gemeente meer rentekosten betaald dan ze kan doorbelasten aan de projecten. 
Overigens is dit geen probleem specifiek voor de Triangel, maar breder binnen de projecten van het grondbedrijf. 

Graag ontvangen wij een concrete toezegging van de wethouder over hoe hij dit risico voor de lange termijn denkt te beheersen en graag zouden wij hebben dat die toezegging ook genoteerd wordt bij deze beraadslagingen.
 
Erik Segers
raadslid PCW 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»