Mondelinge vragen warmterotonde

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Voorzitter,
 
Het gebeurt niet zo vaak dat mondelinge vragen gesteld worden namens meer dan één fractie. Vanavond wel. Namens de fracties van PCW, D66 en VVD wil ik vragen stellen over een rotonde. Niet over de hoeveelheid stoeltjes op een rotonde of de voorrangssituatie voor fietsers, maar over de warmterotonde.
 
Op 16 december 2015 heb ik daarover ook al vragen gesteld en toen stelde toenmalig wethouder Kroes ons gerust. Hij was actief met het thema warmterotonde bezig. Nadien hebben wij er niets meer van vernomen. Onlangs, waaronder tijdens de klankbordgroep Nieuwe Regio en uit ‘het veld’, kregen wij het signaal dat Waddinxveen best intensiever bij dit themaonderdeel meer actief of zelfs proactief betrokken mag zijn.
 
Onze vragen:
1. Is Waddinxveen nog steeds aangehaakt bij het thema warmterotonde?
2. Wat is de huidige status van de gesprekken of besluitvorming?
3. Wanneer kunnen wij nadere informatie of besluitvorming tegemoet zien?
 
 
Waddinxveen, woensdag 6 juli 2016, mr. C.P.W. (Peter) van den Berg
raadslid PCW, vragen gesteld mede namens de fracties van D66 en VVD
 
=====================================================================

Namens het college geeft wethouder Hofstra aan dat de gemeente Waddinxveen aangehaakt is en blijft. Er lopen nu enkele onderzoekstrajecten met betrekking tot vraag en aanbod en de warmte-koude atlas en het warmtenet Oostland. Daarnaast wil wat betreft Waddinxveen ook de Wagro aanhaken. Naast de diverse gemeenten en de provincie is onder andere ook de LTO intensief betrokken bij de lopende onderzoeken. Besluitvorming over de warmterotonde wordt medio oktober 2016 verwacht. Bij dit besluit zullen de resultaten van de diverse onderzoeken betrokken moeten worden.

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»