Mondelinge vragen warmterotonde

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Voorzitter,
 
Het gebeurt niet zo vaak dat mondelinge vragen gesteld worden namens meer dan één fractie. Vanavond wel. Namens de fracties van PCW, D66 en VVD wil ik vragen stellen over een rotonde. Niet over de hoeveelheid stoeltjes op een rotonde of de voorrangssituatie voor fietsers, maar over de warmterotonde.
 
Op 16 december 2015 heb ik daarover ook al vragen gesteld en toen stelde toenmalig wethouder Kroes ons gerust. Hij was actief met het thema warmterotonde bezig. Nadien hebben wij er niets meer van vernomen. Onlangs, waaronder tijdens de klankbordgroep Nieuwe Regio en uit ‘het veld’, kregen wij het signaal dat Waddinxveen best intensiever bij dit themaonderdeel meer actief of zelfs proactief betrokken mag zijn.
 
Onze vragen:
1. Is Waddinxveen nog steeds aangehaakt bij het thema warmterotonde?
2. Wat is de huidige status van de gesprekken of besluitvorming?
3. Wanneer kunnen wij nadere informatie of besluitvorming tegemoet zien?
 
 
Waddinxveen, woensdag 6 juli 2016, mr. C.P.W. (Peter) van den Berg
raadslid PCW, vragen gesteld mede namens de fracties van D66 en VVD
 
=====================================================================

Namens het college geeft wethouder Hofstra aan dat de gemeente Waddinxveen aangehaakt is en blijft. Er lopen nu enkele onderzoekstrajecten met betrekking tot vraag en aanbod en de warmte-koude atlas en het warmtenet Oostland. Daarnaast wil wat betreft Waddinxveen ook de Wagro aanhaken. Naast de diverse gemeenten en de provincie is onder andere ook de LTO intensief betrokken bij de lopende onderzoeken. Besluitvorming over de warmterotonde wordt medio oktober 2016 verwacht. Bij dit besluit zullen de resultaten van de diverse onderzoeken betrokken moeten worden.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»