Bijdrage PCW in het debat over het onderzoeksrapport 'winkelopenstelling zon- en feestdagen'

Geschreven op: | Door: Chris van Harten

Voorzitter, in de opiniërende raad heb ik inhoudelijk toegelicht waarom wij voor de zondag als rustdag zijn. Ik zal dat nu niet herhalen. In de opiniërende raad werd de vraag gesteld hoe de PCW de wens van de meerderheid van de bevolking naast zich neer kan leggen. Wij zijn toch immers voor participatieve democratie, oftewel het meer bij de besluitvorming betrokken van de inwoners?

Het antwoord op deze vraag is ‘ja’. Echter houdt participatieve democratie niet automatisch in dat de meerderheid beslist, een soort recht van de sterkste. Een van de kenmerken van deze vorm is juist de nadruk op consensus, waarbij het belangrijk is dat iedere stem -en dus ook die van een minderheid- wordt gehoord en meegewogen. Wij hebben in onze bijdrage van vorige week uiting gegeven aan die minderheidsstem die overigens nog altijd een zeer groot deel (ca. 40%) van onze inwoners vertegenwoordigt. Daarbij spelen in dit geval ook de wensen van de winkeliers en het winkelpersoneel een belangrijke rol. Hiervoor geldt dat het merendeel van de winkeliers en het winkelpersoneel aangeeft geen behoefte te hebben aan verruiming van de zondagsopenstelling.

Voorzitter, van meet af aan is duidelijk geweest dat de uitkomsten van dit onderzoek in deze collegeperiode in ieder geval niet tot wijzigingen leidt in de zondagsopenstelling. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen door de diverse partijen meegenomen worden in hun verkiezingsprogramma’s en de verkiezingscampagne. Onze inzet daarbij is duidelijk. Wij laten nu graag eerst de kiezer aan het woord op 21 maart. Na 21 maart zal blijken of, en zo ja, in welke mate aanpassing van het beleid aan de orde is.

Chris van Harten

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»