Bijdrage PCW bij interpellatiedebat D66 over handhaving

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Voorzitter,

Er ligt een uniek en bijzonder verzoek. In de bijna 17 jaar dat ik in Waddinxveen politiek actief ben is het volgens mij niet voorgekomen dat een gemeenteraadslid één van de zwaardere raadsinstrumenten inzet. Dat getuigt in ieder geval van initiatief en lef. Dat mag best genoemd worden.

Toch zijn wij in dit verband niet spontaan positief over de inhoud van dit verzoek. Heel oude papieren in het internationale staatsrecht heeft Montesqieu. Hij heeft (in zijn l'esprit de lois, 1748) de trias politica, namelijk het stelsel van scheiding der machten uiteengezet. Dit is in grote lijnen in ons Nederlandse staatsbestel overgenomen. We hebben het dan over de eigen verantwoordelijkheden van de uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende macht. In de Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht betekent dit dat handhaving en legalisatie is voorbehouden aan het college en dat de rechtmatigheid wordt getoetst door een onafhankelijke rechtbank. En die rechtsgang staat nog open. Klachten over houding en gedrag van college en/of ambtenaren vinden hun weg via de Nationale Ombudsman.

Hoe vervelend de huidige procedure ook voor betrokkenen is, volgens onze fractie is dit geen onderwerp voor een raadsdebat en moeten wij waken voor het scheppen van verwachtingen daar deze er niet zijn. Om deze reden kunnen wij niet verder reageren op de inhoud van de gevraagde en toegelichte interpellatie.

Waddinxveen, 14 juni 2017
mr. C.P.W. (Peter) van den Berg

Stemverklaring: De gewijzigde motie betekent materieel geen wijziging van de eerste motie waarbij de raad overigens nog steeds buiten de wettelijke kaders treedt en bij aanname nog steeds onrechtmatig handelt.

 

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  Gisteravond was onze fractievertegenwoordigster Sylvia van de Krol (@sylviavdkrol) bij de ondertekening van het spo… https://t.co/tgPZuGP7HX
  25-09-2020
 • PCW
  Vandaag zijn we als gemeenteraad op werkbezoek geweest in Weids Bloemendaal. Het mooie veenweide gebeid aan de oost… https://t.co/xc5sAOxTUu
  18-09-2020
 • PCW
  'Er komt geen coalitie. De raad is aan zet en kiest het beste college. Het nieuwe college komt met raadsvoorstellen… https://t.co/3O7Qc4RiXR
  15-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Dhr Herman Timmermans is (op voordracht van de PCW) aangewezen als informateur voor het vormen van een nieuw college van…
  14-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Voorstel van PCW aangenomen om een informateur aan te stellen om een nieuw ‘goed samenwerkend college’ te vormen.
  14-09-2020

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»