Mondelinge vragen inkoopproces sociaal domein

Geschreven op:

In de weekmap van vorige week las ik de brief van de zorgaanbieders waarin zij enerzijds aangeven wel tevreden zijn over de opzet van het inkoopproces, maar waarin ze ook onvrede uiten.

In de raadsinformatiebrief in dezelfde weekmap geeft de wethouder aan dat het proces goed en zorgvuldig is verlopen. De vraag die dan bij mij opkomt is: komt het voor januari 2018 allemaal goed met de afronding van het inkoopproces of zitten er nog risico's die als gevolg kunnen hebben dat zorgaanbieders vroeger of later geen goed aanbod kunnen bieden en als gevolg daarvan onze inwoners niet de benodigde zorg kunnen krijgen?

Waddinxveen, 20 september 2017
Namens de PCW-fractie, Ing. L. (Lambert) den Dekker

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»