Mondelinge vragen inkoopproces sociaal domein

Geschreven op:

In de weekmap van vorige week las ik de brief van de zorgaanbieders waarin zij enerzijds aangeven wel tevreden zijn over de opzet van het inkoopproces, maar waarin ze ook onvrede uiten.

In de raadsinformatiebrief in dezelfde weekmap geeft de wethouder aan dat het proces goed en zorgvuldig is verlopen. De vraag die dan bij mij opkomt is: komt het voor januari 2018 allemaal goed met de afronding van het inkoopproces of zitten er nog risico's die als gevolg kunnen hebben dat zorgaanbieders vroeger of later geen goed aanbod kunnen bieden en als gevolg daarvan onze inwoners niet de benodigde zorg kunnen krijgen?

Waddinxveen, 20 september 2017
Namens de PCW-fractie, Ing. L. (Lambert) den Dekker

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»