Mondelinge vragen wedstijd groenste gemeente Nederland

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Voorzitter,

Vorige maand hield de PCW-fractie een fotowedstrijd over het mooiste of groenste plekje van Waddinxveen. Naast veel leuke en vooral mooie foto’s kregen we ook diverse tips. Een van die suggesties was of Waddinxveen niet voor de prijs ‘de groenste gemeente van Nederland’ kan meedingen. Uit de beleidsvoornemens van de gemeente blijkt dat we willen inzetten op groen en groen onderhoud. Dat voor iedere gekapte boom een boom terugkomt is als een positieve trendbreuk met het verleden te noemen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat een groene leefomgeving ook positief effect heeft op de bevolking en gezondheid. In die lijn zou in ieder geval een onderzoek gedaan kunnen worden naar de voorwaarden en kosten om bijvoorbeeld in 2019 de Groenste Gemeente van Nederland te zijn.

Onze vragen:
- kunt u onderzoeken aan welke eisen moet worden voldaan om mee te kunnen doen aan de groenste gemeente van Nederland?;
- bent u bereid om te onderzoeken wat de verwachte financiële gevolgen zijn en wilt u ons daarover informeren.

Waddinxveen, 14 juni 2017
Namens de PCW-fractie, mr. C.P.W. (Peter) van den Berg


Reactie College:
Namens het college geeft wethouder De Jong aan niet bekend te zijn met de voorwaarden en kosten maar beloofd dit uit te zoeken en daar voor de besluitvormende raad van 12 september daar schriftelijk op te zullen terugkomen.

 

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»