Een boomhut in de polder!! Tevreden of ontevreden?

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

In 2002 is de provincie Zuid-Holland begonnen met beleidsontwikkeling voor sanering van verspreid glas. Daarbij kwam al snel een deel van de polder Bloemendaal in beeld. Uiteindelijk is in 2011 de Inrichtingsvisie Weids Bloemendaal vastgesteld, gevolgd door bestemmingsplannen een polderplan en dergelijke.

Tijdens de behandeling in december 2011 zijn diverse moties aangenomen, waaronder inventarisatie en ontwikkeling beleid voor cultuur-historische bebouwing en de realisatie van een schuilhut of uitkijkpunt in de polder. De eerste motie heeft uiteindelijk geresulteerd in in Erfgoedbeleid in het najaar van 2015.

Uit het Hart van Holland van 18 mei 2016 begrepen wij dat ook de uitkijktoren zal worden geplaatst. Met raadscollega Fatima Kalai van D66 heb ik toen (14 december 2011) ingediend. We hebben wel nadrukkelijk gevraagd om een landschappelijke inpassing. Voldoet een uitkijktoren hieraan? Die vraag kwam op ons af de afgelopen week.

De motie hebben wij toentertijd ingediend naar aanleiding van de inbreng van een aantal deskundigen zoals vogelaars, natuurkundigen etc. Deze hebben toentertijd hoge uitkijktorens afgeraden in verband met het mogelijk verjagen van bepaalde vogels en andere diersoorten. De motie is toentertijd unaniem aangenomen.

Uit de concrete plannen en tekeningen blijkt gelukkig dat het om een uitkijkpunt c.q. 'boomhut' gaat die niet bijzonder opvalt in het landschap en niet tot gevolg heeft dat bepaalde vogels of andere diersoorten worden verjaagd.

Kortom, tevreden en gerustgesteld dat een unaniem aangenomen motie wordt uitgevoerd.

Peter van den Berg
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»