Barka da sabuwar shekara! / Folle Lok en Seine / Veel Heil en Zegen

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

De week voor de kerstvakantie was de laatste raadsvergadering (17 december 2015). De afgelopen weken kon even wat rustiger aan gedaan worden. Stukken opruimen of opnieuw ordenen, (helaas) te lang onbeantwoorde mails beantwoorden etc. Er even tussenuit. Gewoon, lekker vrij! Het zogenaamde kerstreces dus! Deze eerste week van het nieuw begonnen jaar kunnen we weer rustig opstarten. Diverse nieuwjaarsrecepties (Gemeente Waddinxveen, Woonpartners, ICW/OVW) en DV 11 januari 2016 weer de eerste fractievergadering van het nieuwe jaar.

Ik vind, dus ik besta?
De nieuwjaarsreceptie van de gemeente was weer redelijk druk bezocht. Belangrijk element is de gesprekken en ontmoetingen met collega-raadsleden, burgers, ondernemers en vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties. Ander belangrijk onderdeel is de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester. Naast wederwaardigheden over 2015 dit keer enkele beschouwingen over participatie, betrokkenheid burgers en sociale media. Wat bespiegelingen over het “ik vind, dus ik besta” van de soms hyperige social media in plaats van “ik ben/denk dus ik besta” van René Descartes zet weer even aan het denken. Doe ik daar met mijn tweets (Twitter) en berichten (Facebook) niet aan mee? Nu is deze blog dit keer niet gewijd aan de bron waar wij uit putten (zie mijn blog van 10 februari 2015), maar wat wel eens klassiek met ‘beginselpolitiek’ wordt genoemd geeft wel rust en waarde….!!

Goede voornemens?
Het thema of onderwerp van mijn blog staat in drie talen: het Nederlands, het Fries en het Hausa (spreektaal in Niger). Op 1 januari, nieuwjaarsdag, wordt het begin van het nieuwe jaar gevierd. Tenminste, zo gaat dat in het Westen. Andere landen of culturen hebben daarvoor weer een andere datum. Denk bijvoorbeeld aan het van ons afwijkende Chinese nieuwjaar of de Israëlische jaartelling. Bij de viering van nieuwjaar horen gelukwensen én goede voornemens.

Ook als PCW-raadslid heb je goede voornemens. Het afgelopen jaar geprobeerd belangrijke thema’s te doorgronden (bestemmingsplannen, ruimtelijk beleid), achterban of deskundigen bij specifieke onderwerpen proberen te betrekken (denk aan de Erfgoedverordening), waar nodig via een motie een ‘piketpaal slaan’ of schriftelijke vragen stellen (denk aan verkeersveiligheid Onderweg). Toch moet je keuzes maken, ook in en met een grote fractie. Voor 2016 proberen we, nog meer dan in 2014 en 2015, aan de hand van de speer- en actiepunten van ons verkiezingsprogramma politieke en actuele thema’s te benaderen en waar nodig en mogelijk aan te kaarten. Die aanpak gaf ons in 2015 dermate structuur en zorgde voor goede gesprekken door de breedte van onze samenleving dat wij hiermee verder gaan.

Terugkijken
Inmiddels aardig vorderingen gemaakt met het fractiejaarverslag over 2015. Wat komt er toch weer veel langs waarover een mening gevraagd wordt. Door het college over raadsvoorstellen, door burgers over zienswijzen, het wel/niet kappen van bomen, duurzaamheid etc. Via de regelmatig terugkerende weblogs proberen wij u op de hoogte te houden over wat er allemaal in Waddinxveen gebeurt. Ik kwam er zelf achter dat ik vanaf 2006 al meer dan 200 weblogs heb geschreven... Dat betekent bijna iedere twee weken een nieuwe weblog. Het ene bericht had wellicht meer ‘waarde’ en ‘inhoud’ dan het andere, maar ik hoop dat u en jij op deze manier toch kunnen volgen wat er allemaal op politiek terrein in Waddinxveen gebeurt.

Naar boven kijken?!
We zijn net over de grens van 2015 naar 2016. Vanaf deze plaats wil ik u danken voor het vertrouwen, de betrokkenheid en soms ook kritische opmerkingen en vragen. Binnenkort kunt u op onze website ons jaarverslag nalezen en zien op welke punten wij ons ingespannen hebben (en met welke afweging en/of resultaat).

Graag wil ik u als lezer en vervolgens ook alle inwoners van onze gemeente Waddinxveen van harte Gods Zegen toe wensen voor het nieuwe jaar 2016. We zijn gewend om op een grens vooruit, wellicht ook achteruit, maar doorgaans niet naar boven te blikken. Juist die blik naar boven, vanwaar we de hulp en zegen van de Heere mogen verwachten en bidden, geeft rust, kracht en wijsheid. Daarom: veel heil en zegen, of: Barka da sabuwar shekara!

Peter van den Berg
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»