L.H. (Lambert) den Dekker

Personalia

Geboortedatum: 11-05-1972


Onderweg 9
2742 LA Waddinxveen
(0182) 619 246

Motivatie

Omdat ik al mijn leven lang in Waddinxveen woon, voel ik mij betrokken bij de lokale gemeenschap. In de lokale politiek kan je meepraten en meebeslissen over vraagstukken die van invloed zijn op die lokale gemeenschap. Vandaar dat ik mij graag inzet voor de lokale politiek. Ik doe dat overigens al drie raadsperioden. Graag zet ik mijn ervaring nog een raadsperiode in namens de PCW. Waarom namens de PCW? De PCW wil politiek bedrijven op een bijbelse grondslag. Nu zal het bijbelse geluid niet in alle lokale onderwerpen naar voren komen. Maar naar mijn mening gaat het ook om een houding die we aannemen als PCW’ers en waarin ook ons christenzijn gestalte krijgt.

Loopbaan

Lees hier een interview met Lambert!

« naar overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»