L.H. (Lambert) den Dekker

Personalia

Geboortedatum: 11-05-1972


Onderweg 9
2742 LA Waddinxveen
(0182) 619 246

Motivatie

Omdat ik al mijn leven lang in Waddinxveen woon, voel ik mij betrokken bij de lokale gemeenschap. In de lokale politiek kan je meepraten en meebeslissen over vraagstukken die van invloed zijn op die lokale gemeenschap. Vandaar dat ik mij graag inzet voor de lokale politiek. Ik doe dat overigens al drie raadsperioden. Graag zet ik mijn ervaring nog een raadsperiode in namens de PCW. Waarom namens de PCW? De PCW wil politiek bedrijven op een bijbelse grondslag. Nu zal het bijbelse geluid niet in alle lokale onderwerpen naar voren komen. Maar naar mijn mening gaat het ook om een houding die we aannemen als PCW’ers en waarin ook ons christenzijn gestalte krijgt.

Loopbaan

Lees hier een interview met Lambert!

« naar overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»