Hooibouw in het najaar

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

 

'Het is hooibouw' is een uitdrukking dat er sprake is van een periode van grote drukte. Rondom de hooibouw hadden en hebben boeren het vaak erg druk. Naast het 'reguliere werk', als verzorgen vee en melken, betekent het maaien, wiersen en binnenhalen van het gras (of hooi) extra drukte op en rondom de boerderij.
 
Ook in de politiek is het jaarlijks in het najaar 'hooibouw'. In ieder geval voor de fractievoorzitter en de fractiespecialist financiën...!! In het najaar komt vanuit het college de (meerjaren)begroting naar de gemeenteraad. Daarin staan, in hoofdlijnen, de beleidsvoornemens van het college voor het komende jaar (komende jaren). Niet voor niets een van de belangrijkste beleids- en financieel documenten van het jaar.
 
Naar aanleiding van deze Begroting vinden in iedere gemeente voor half november besluitvorming en algemene beschouwingen plaats. In deze algemene beschouwingen geven de raadsfractie niet alleen een beoordeling van de Begroting maar geven zij ook zelf aan wat zij belangrijke prioriteiten vinden, meestal ondersteund door een motie of een amendement. Het was te verwachten dat een deel van de discussie ging over het begrotingstekort, de winkelopening op zondag, aandacht voor kwetsbaren etc. Als PCW hebben wij onder andere aandacht gevraagd voor bescherming van 'zwakkeren in de samenleving', doorstroming op de woningmarkt ('meldt het Chris). Daarom hebben we een meldpunt gelanceerd (meldpunt). Zie voor de bijdrage de speech van PCW-fractievoorzitter Ton van Doorn (speech).
 
Zelf heb ik mondelinge vragen gesteld over tegengaan verrommeling en een pilot. Vanuit het college kreeg ik toezegging dat men eind februari 2016 met een breed plan van aanpak en een afvalbeleidsplan (mondelinge vragen).
 

Na november komt december. Vaak is dat een maand waarin 'nog snel' allerlei raadsvoorstellen behandeld moeten worden zodat ze met ingang van 1 januari kunnen worden in- of uitgevoerd. Ook voor december dit jaar staan enkele grote voorstellen. Zelf mag ik mij met mijn collega fractiespecialisten buigen over het Bestemmingsplan Bebouwde Kom. Een heel bestemmingsplan voor heel de bebouwde kom.
 
Peter van den Berg
raadslid PCW 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»