P. (Pieter) Prins

Personalia

Geboortedatum: 25-09-1985


Motivatie

Ik zie het als een belangrijke verantwoordelijkheid van inwoners om betrokken te zijn bij het bestuur van de gemeente. We vormen met elkaar een gemeenschap met ieder een eigen rol en eigen belangen. Mijn christelijke levensovertuiging is bepalend voor hoe ik denk over wat goed bestuur en een goede samenleving zou moeten zijn. Wij zijn gegeven aan elkaar om er voor elkaar te zijn. Dat is iets om dankbaar voor te zijn en schept tegelijk verantwoordelijkheid om dat in alle verschillen die er tussen mensen kunnen zijn in gesprek met elkaar vorm te geven.. Daarom is onze democratische rechtsstaat een grote zegen. Ik zet mij daar graag voor in.

« naar overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»