H.C.J. (Henk) de Bas

Personalia

Geboortedatum: 10-08-1958


Motivatie

Politiek staat vaak ver van de mensen af. Met gemeentepolitiek heb je veel meer de kans om mensen bewust te maken dat politiek er ook voor hen toe doet. Natuurlijk zal niet iedereen het met je standpunten eens zijn, dat hoeft ook niet. Maar middels de lokale politiek kan je dicht bij huis vaak wel de contacten maken die anders heel moeilijk te maken. En handelen in het licht van Gods woord kan iedereen, welke politieke richting men ook aanhangt tot zegen zijn.

« naar overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»