Nieuws

De PCW ging niet mee met een extra minicontainer voor PMD

Door: Jaël de Kool-van der Woude | Geschreven op:

Een extra minicontainer voor PMD-afval komt er volgend jaar in de tuinen te staan. Een onderwerp waar veel reacties op komen. Sommigen zijn blij dat de zakken, en het zwerfafval wat dit veroorzaakt, uit... Lees meer »

Bijdrage bij de Jaarstukken 2022, voorstel reserve voor betaalbare woningen

Door: Bert Waterman | Geschreven op:

Hieronder onze bijdrage bij de behandeling van de jaarstukken 2022 in de raadsvergadering van 5 juli 2023. Daarbij hebben we voorgesteld om van het resultaat over 2022 een reserve te vormen van 3 miljoen... Lees meer »

Bijdrage Algemene Beschouwingen

Door: Lambert den Dekker | Geschreven op:

Voorzitter, Er gebeurt veel in de wereld om ons heen. Er is oorlog, honger en er zijn mensen op de vlucht. Ook in Nederland speelt er veel. Er liggen grote vraagstukken voor wat betreft asielzoekers, klimaat,... Lees meer »

Bijdrage afvalinzameling

Door: Jaël de Kool-van der Woude en Hans van Mourik | Geschreven op:

Tijdens de commissievergadering hebben we allemaal gehoord en gezien dat als het om afval inzamelen en ophalen gaat, we hier allemaal een mening over hebben. Het was zoeken waar we elkaar in die verschillende... Lees meer »

Mondelinge vragen: Veilig verduurzamen

Door: Bert Waterman | Geschreven op:

In vrij korte tijd hebben we te maken met relatief grote branden waarbij zonnepanelen zijn betrokken. We denken aan de brand in de caravanstalling in Bleiswijk op 10 mei jl. en ook aan de brand op 9 juni... Lees meer »

Bijdrage Interpellatiedebat Wereldwijd

Door: Sylvia van de Krol-den Ouden | Geschreven op:

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 21 juni 2023 heeft mevrouw Ten Zijthoff namens PvdA/GL gevraagd om een Interpellatiedebat over de huurovereenkomsten van de (nieuwe) gebruikers van het pand... Lees meer »

Nieuwbouw zwembad

Door: Sylvia van de Krol-den Ouden | Geschreven op:

Inleiding We vinden het belangrijk dat er een zwembad blijft in ons dorp. Bewegen is goed voor de gezondheid. En voor de veiligheid van de kinderen is het belangrijk dat ze op zwemles kunnen om hun zwemdiploma’s... Lees meer »

Wijziging verordening sociaal domein: Leerlingenvervoer

Door: Sylvia van de Krol-den Ouden | Geschreven op:

Voor ons ligt een wijzigingsvoorstel verordening sociaal domein dat voor een groot deel gaat over het leerlingenvervoer. Dit gaat over de ongeveer 200 kinderen uit Waddinxveen die niet in Waddinxveen zelf... Lees meer »

Duurzame Opvang Vluchtelingen

Door: Lambert den Dekker | Geschreven op:

In de raadsvergadering van 21 juni hebben we de startnotitie met betrekking tot de duurzame opvang van vluchtelingen besproken en hierover positief besloten. De PCW diende een amendement in waarmee we... Lees meer »

Mondelinge vraag: Samen maken we Waddinxveen toegankelijker

Door: Corné Verduijn | Geschreven op:

De Nationale Vereniging de Zonnebloem zet zich al jaren in voor het vergroten van de toegankelijkheid in Nederland voor mensen met een lichamelijke beperking. Uit recent onderzoek van de Zonnebloem blijkt... Lees meer »

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»