Nieuws

TOP: Triangel OntmoetingsPlek

Door: Sylvia van de Krol-den Ouden | Geschreven op:

De heer Niels Verdouw heeft gebruik gemaakt van het spreekrecht van inwoners in de raad van september 2022 en een petitie aangeboden. Hij riep de gemeenteraad op tot het neerzetten van een buurtcafé/voorziening... Lees meer »

Vermogensgrens loslaten bij toekenning energietoeslag

Door: Sylvia van de Krol-den Ouden | Geschreven op:

In Waddinxveen werd er bij de toekenning van de energietoeslag gekeken of de aanvrager spaargeld had. Had de aanvrager meer spaargeld dan de hoogte van de vermogensgrens (inclusief de waarde van de eigen... Lees meer »

Mondelinge vraag huisvesting arbeidsmigranten

Door: Hans van Mourik | Geschreven op:

Na ons bezoek aan glas en tuinbouw toer bij o.a. LKP plants te Moerkapelle en bij Landlust Agro afgelopen zaterdag 1 oktober is ons duidelijk geworden dat het vraagstuk m.b.t. de huisvesting van arbeidsmigranten... Lees meer »

Bijdrage Omgevingsvisie Waddinxveen 2050

Door: Corné Verduijn | Geschreven op:

Voorzitter, Vanavond spreken we over de omgevingsvisie Waddinxveen 2050. Een visie die tot stand gekomen is door betrokkenheid van vele Waddinxveners en andere stakeholders. Als fractie hechten we veel... Lees meer »

Mondelinge vraag leerlingenvervoer

Door: Sylvia van de Krol-den Ouden | Geschreven op:

De scholen voor Speciaal Onderwijs in de gemeente Alphen aan den Rijn (Prisma SO en VSO, OpMaat SO en Auris de Taaltuin) hebben gezamenlijk een brief gestuurd over het leerlingenvervoer aan de gemeente... Lees meer »

Hart voor eenzame naaste

Door: Sylvia van de Krol-den Ouden | Geschreven op:

In Waddinxveen was er in de week tegen de eenzaamheid veel te doen met dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk maakten. Er werd veel samen gewerkt. Roy Korving maakte (samen met de woorden van dorpsdichter... Lees meer »

Mondelinge vraag, vragenhalfuurtje 21-9-2022

Door: Hans van Mourik | Geschreven op:

Minister VROM heeft het Rijksvastgoed opdracht gegeven de aanbesteding te starten voor de aanschaf van 2000 flexwoningen. Om iedereen die met spoed een woning zoekt een dak boven het hoofd te bieden. We... Lees meer »

Bijdrage Esdoornlaan (Rank), bouw 62 woningen

Door: Hans van Mourik | Geschreven op:

In 1e termijn hebben wij gereageerd op de motie van het PVDA/Groen Links alsook op het raadsvoorstel.Dank u wel voorzitter. Al geruime tijd ligt deze 7000M2 grond tussen Ieplaan/Esdoornlaan en Jan Dorrekenskade-West... Lees meer »

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Door: Bert Waterman | Geschreven op:

Tijdens de raadsvergadering van 21 september heeft de PCW fractie niet ingestemd met de motie van de VVD die gericht was om de toegestane overschrijding van de geluidsnormen zowel qua volume als qua tijdstippen... Lees meer »

Afscheid Jannes Berghout

Geschreven op:

Woensdagavond hebben we in de gemeenteraad afscheid genomen van Jannes Berghout. Jannes is in 2015 raadslid geworden. Daarvoor was hij al een aantal jaren fractievertegenwoordiger/fractiemedewerker. Sinds... Lees meer »

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»