Nieuws

Onderzoek naar koopwoningen voor inwoners met een inkomen tussen 40.000 en 50.000 euro

Door: Albert Kerssies | Geschreven op:

Het voorstel van het college van Waddinxveen om de woningbouwprogrammering voor Park Triangel aan te passen, zodat er 75 extra sociale huurwoningen in Triangel kunnen worden gerealiseerd is in de besluitvormende... Lees meer »

En nu aan het werk!

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Donderdagmorgen om 2:00 uur viel de voorzittershamer voor de laatste keer voor de zomerperiode. De begrotingsplannen van het college stonden vooral in het teken van de aangekondigde bezuinigingen. Na zes... Lees meer »

Blog Huisvestingsverordening

Door: Albert Kerssies | Geschreven op:

Iedereen die dat wil moet prettig kunnen wonen Waddinxveen Afgelopen besluitvormende gemeenteraadsvergadering (13-6-2019) is de huisvestingsverordening 2019 besproken. In de huisvestingsverordening wordt... Lees meer »

Blog Eerst kraan dicht, dan dweilen

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Snijden in de kosten Als er een tekort is op de begroting, moet je bezuinigen. Het is dan wel verstandig om te voorkomen dat het tekort ondertussen verder oploopt. Toch is dat wat er lijkt te gebeuren.... Lees meer »

Blog Plan van aanpak - Transitievisie warmte

Door: Lambert den Dekker | Geschreven op:

Plan van aanpak Transitievisie Warmte: hamerstuk In de gemeenteraadsvergadering maken we onderscheid tussen bespreekstukken en hamerstukken. Je zou denken dat hamerstukken over minder belangrijke zaken... Lees meer »

Blog Vredenburghzone - mooi en groen voor iedereen

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Groei Waddinxveen groeit. Er worden huizen gebouwd en over een paar jaar komt er een randweg: de Vredenburghlaan / Bentwoudlaan. De randweg zal de kern in Waddinxveen gaan ontlasten. Wie in Waddinxveen-Noord... Lees meer »

Op bezoek bij het hospice

Door: Stephan Bol | Geschreven op:

Hart voor onze naasten, dat is een van de speerpunten van de PCW. We laten ons graag informeren over lokale initiatieven die deze ambitie waarmaken. Vrijdag gingen raadslid Hans van Mourik en PCW-vrijwilliger... Lees meer »

Bijdrage Station Noord

Door: Hans van Mourik | Geschreven op:

Na het bestuderen stukken Station Noord zagen wij wat onduidelijkheid in de kostenopbouw. Hoe is de kostenopbouw tot stand gekomen. Cijfers kloppen niet met wat in de Burap 2017 en 2018 staan. Waar kunnen... Lees meer »

PCW stemt tegen investeringskrediet voor nieuw afvalbrengstation

Door: Lambert den Dekker | Geschreven op:

PCW stemt tegen investeringskrediet voor nieuw afvalbrengstation Coenecoop 53 Een raadsvoorstel dat niet al de consequenties in beeld brengt, financieel sterk afwijkt van voorgaande doorrekeningen en waar... Lees meer »

Blog Henegouwerweg

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

N207 van 80 kilometer per uur naar 60 kilometer per uur Al jaren is de Henegouwerweg een provinciale weg waar veel ongevallen plaatsvinden. Tussen 2014 en 2019 zijn er volgens de STAR 61 geregistreerde... Lees meer »

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»