Nieuws

Waddinxveen verdient een goed bestuur

Geschreven op:

Deze week ontstond er een breuk in het college door het opstappen van een wethouder. De PCW heeft samen met het CDA voor vanavond 20.00 uur een spoeddebat aangevraagd om te spreken over de ontstane situatie.... Lees meer »

Schriftelijke vragen over bomenkap Oude Dreef 6, Noordpunt Triangel

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Schriftelijke vragen over bomenkap Oude Dreef 6, Noordpunt Triangel, conform artikel 32, reglement van orde gemeenteraad Waddinxveen Geacht college, De PCW vindt het belangrijk dat Waddinxveen groener... Lees meer »

Middeninkomens krijgen meer kans op een middenhuurwoning

Door: Albert Kerssies | Geschreven op:

De aangenomen motie van de PCW en het CDA om huishoudens met een middeninkomen ook een goede kans te geven op een huurwoning in Waddinxveen heeft effect! Voor veel huishoudens die net te veel verdienen... Lees meer »

Zorgverzekering voor iedereen

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Sneuvelen Vorig jaar dreigde hij te sneuvelen: de collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen, de zogenaamde minima. Met deze regeling kunnen minima tegen een lager bedrag zich verzekeren... Lees meer »

Bijdrage maatschappelijk vastgoed & moties

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter, We spreken vandaag over het raadsvoorstel Maatschappelijk Vastgoed. We waarderen alle inspanningen die gedaan zijn zowel door ambtenaren als college om dit voorstel tot een succes te maken.... Lees meer »

Vragen over toekomstige woningbehoeften in Waddinxveen

Door: Albert Kerssies en Hans van Mourik | Geschreven op:

Geacht college, Er is woningnood in Nederland. Momenteel is er een tekort van ruim 330.000 woningen en er zijn 40.000 daklozen. Jongeren wonen weer noodgedwongen thuis, ouderen blijven langer in hun (te... Lees meer »

Ontwikkeling Vredenburghzone

Door: Martijn Kortleven en Corné Verduijn | Geschreven op:

Geacht college, Tijdens de Besluitvormende Raadsvergadering van 12 Juni 2019 is de Gebiedsvisie Vredenburghzone vastgesteld. De PCW vindt dat er voortvarend te werk moet worden gegaan met de ontwikkeling... Lees meer »

Verkeersveiligheid Kanaaldijk

Door: Hans van Mourik | Geschreven op:

Geacht college, Tijdens de Commissievergadering van 13 Mei jongstleden hebben we gesproken over het Ontwerpbestemmingsplan Kanaaldijk 6. De PCW vroeg bij de behandeling van dit Ontwerpbestemmingsplan aandacht... Lees meer »

Bijdrage motie vreemd Vuurwerk

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter, de jaarwisseling is voor veel mensen een feestavond, een moment van bezinning, terugkijken en vooruitkijken. Maar elke jaarwisseling gebeurt het dat het leven van sommige mensen in één klap... Lees meer »

Bijdrage zienswijze op ondernemingsplan Promen 2020

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter, Als PCW zijn we blij met een organisatie als Promen. Ze zorgen ervoor dat de mensen die begeleiding nodig hebben om te gaan en te blijven werken, dit ook echt krijgen. Promen heeft een duidelijke... Lees meer »

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»