Nieuws

Mondelinge vraag restwarmte Rotterdamse Haven

Door: Albert Kerssies | Geschreven op:

Het Rotterdamse college en de provincie Zuid-Holland hebben een akkoord bereikt om een warmteleiding vanuit de Rotterdamse haven naar Leiden aan te leggen. Met de leiding moet restwarmte uit de Rotterdamse... Lees meer »

Mondelinge vragen over 'afval scheiden loont'

Geschreven op:

Naar aanleiding van de presentatie van de resultaten van het ‘afval scheiden loont’ in Waddinxveen in het Hart van Holland, hebben wij vandaag de volgende vraag aan het college gesteld. Afgelopen jaar... Lees meer »

Voorlezen op peuterspeelzaal Mazzy

Geschreven op:

In het kader van de nationale voorleesdagen heeft onze fractievertegenwoordiger, Sylvia van de Krol, donderdagochtend 24 januari voorgelezen op peuterspeelzaal Mazzy. Ze had het prentenboek van het jaar... Lees meer »

College neemt afstand van aantijging advocaat aan PCW

Geschreven op:

Op 27 november heeft de rechter uitspraak gedaan in het kort geding van ontwikkelaar Merwestreek tegen de gemeente. Het ging om het afbreken van de aanbesteding van het oude gemeentehuis. De PCW heeft... Lees meer »

Reactie PCW op aantijging advocaat

Geschreven op:

Vandaag verscheen op AD.nl dit artikel: https://www.ad.nl/gouda/kort-geding-over-voormalige-raadhuis-van-waddinxveen-mogelijk-geen-zorgwoningen~a4b270e9/ Dat artikel gaat over het kort geding dat is aangespannen... Lees meer »

Reactie PCW op voorbereidingsbesluit paraplubestemmingsplan tegen biomassacentrales.

Door: Erik Segers | Geschreven op:

Op 29 oktober jl. heeft de PCW ingestemd met het voorbereidingsbesluit waarmee de komst van nieuwe biomassacentrales voor 1 jaar wordt tegengegaan. Op basis van dit besluit wordt gestart met het opstellen... Lees meer »

Mondelinge vragen Cultuurhuys de Kroon

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Waddinxveen, 17 oktober 2018 Voorzitter, In de besluitvormende raad van afgelopen juli zijn er door een aantal raadsfracties terechte vragen gesteld over het ontstane ruimtegebrek in Cultuurhuys de Kroon.... Lees meer »

Mondelinge vragen asbestvervuiling kantoorpand Staringlaan

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Waddinxveen, 19 september 2018 Voorzitter, Mede naar aanleiding van de zorgen van ondernemers en inwoners -rondom het bedrijventerrein van de Staringlaan- omtrent hun veiligheid, stel ik de volgende vragen.... Lees meer »

Reactie PCW op vroegtijdig beëindigen aanbesteding oude gemeentehuis

Door: Albert Kerssies | Geschreven op:

De PCW vraagt zich af waarom het college van Waddinxveen de unieke kans voorbij laat gaan om het oude gemeentehuis van Waddinxveen een maatschappelijke mooie herbestemming te geven. En nog wel een herbestemming... Lees meer »

Schriftelijke vragen over bestemming oude gemeentehuis Waddinxveen

Door: Albert Kerssies | Geschreven op:

Schriftelijke vragen over bestemming oude gemeentehuis Waddinxveen conform artikel 32, reglement van orde gemeenteraad Waddinxveen Geachte college, Enige tijd geleden heeft het college de gemeenteraad... Lees meer »

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»