Nieuws

Uitvoeringsprogramma woonzorgvisie en vereveningsfonds

Door: Hans van Mourik | Geschreven op:

Als het gaat om betaalbare woningen zijn we als PCW blij dat we dit jaar een aparte betaalbaarheidsgrens gaan hanteren en niet meestijgen met de NHG. Dit betekent voor dit jaar een bedrag van € 355.000,... Lees meer »

Sporten voor iedereen mogelijk in Waddinxveen

Door: Sylvia van de Krol-den Ouden | Geschreven op:

In het Algemeen Dagblad van 13 april jl. las ik een artikel over sporten voor kinderen met een rugzakje. Djino van 9 jaar kon nergens sporten en moeder geeft aan dat ze haar ventje weer terug heeft nu... Lees meer »

Mondelinge vraag verlagen maximale snelheid Henegouwerweg

Door: Corné Verduijn | Geschreven op:

Geacht college, Deze week publiceerde het CBS cijfers over het aantal verkeersslachtoffers in Nederland. Hierin zien we een trieste piek waarbij de Provincie Zuid-Holland op een zorgelijke plek 2 staat... Lees meer »

Wijkspreekuur PCW op het Koningin Wilhelminaplein

Geschreven op:

De Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW) wil graag met inwoners van Waddinxveen in gesprek. Op zaterdag 29 april staan een aantal fractieleden van deze plaatselijke politieke partij van 13:00 – 14:00... Lees meer »

Schone energie: Maidenspeech Niels Hart

Door: Niels Hart | Geschreven op:

Dank u wel voorzitter, allereerst wil ik even stil staan dat ik hier mag staan voor de eerste keer. Ik voel me dankbaar en vereerd dat ik net als de andere raadsleden, de collegeleden, de ambtelijke organisatie... Lees meer »

Mondelinge vraag zwerfafval

Door: Hans van Mourik | Geschreven op:

Tijdens opschoondag kom je erachter dat met je neus op de grond er meer afval ligt, dan je in 1e instantie ziet. Een ochtendje ruimen levert al gauw een vuilniszak vol op en maakt Waddinxveen weer een... Lees meer »

Interview met Corné Verduijn

Geschreven op:

Corné Verduijn is opgegroeid in het Groene Hart, waarvan hij de laatste 12 jaar in Waddinxveen woonachtig is. Samen met zijn vrouw Marianne en hun 3 kinderen van 10, 7 en 4 jaar jaar oud is Waddinxveen... Lees meer »

Bijdrage Bentwoud

Door: Hans van Mourik | Geschreven op:

Woensdagavond 22 februari is agendapunt ontwikkelperspectief Bentwoud behandeld. Tijdens de behandeling van dit agendapunt konden we aandachtspunten en ideeën aan de Wethouder meegeven om mee te nemen... Lees meer »

Arrangeur om schotten tussen zorgdomeinen weg te nemen

Door: Sylvia van de Krol - den Ouden | Geschreven op:

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) trekt 8,9 miljoen euro uit om mensen te helpen bij het vinden van de juiste zorg (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/02/20/vws-trekt-89-miljoen-uit-voor-arrangeur-tussen-zorgdomeinen... Lees meer »

Versnelling bouwprojecten

Door: Corné Verduijn | Geschreven op:

In het VNG Magazine van 3 Februari stond een inspirerend artikel over de uitvoer van bouwprojecten in Harderwijk waarbij gebruik gemaakt wordt van het Expertteam Woningbouw als onderdeel van de RVO. Bouwen... Lees meer »

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»