Nieuws

Jaarverslag PCW-fractie 2018

Geschreven op:

Hierbij presenteren wij u het fractiejaarverslag 2018 van de Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW). In de gesprekken die de fractieleden met bestuur, leden en burgers voeren blijkt dat zo’n jaarverslag... Lees meer »

PCW-raadslid Erik Segers neemt afscheid van Waddinxveense politiek

Geschreven op:

Erik Segers neemt per 15 mei 2019 afscheid van de Waddinxveense gemeenteraad. Segers geeft aan het raadslidmaatschap een mooi en eervol ambt te vinden, maar het raadswerk niet langer te kunnen combineren... Lees meer »

College antwoordt op PCW vragen rotonde Passage

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

College antwoordt op PCW vragen: We gaan de haalbaarheid van een verlegde rotonde onderzoeken Nu het voormalige ABN-AMRO-pand eigendom van de gemeente is geworden, ziet de PCW nieuwe mogelijkheden om de... Lees meer »

Bijdrage interpellatie afvalbrengstation

Door: Erik Segers | Geschreven op:

Onze introductie voor de aanvraag van het interpellatiedebat over de stand van zaken rondom de ontwikkeling van het afvalbrengstation op de Coenecoop 53. Geachte voorzitter, Afgelopen dinsdag 19 maart... Lees meer »

Startnotitie Omgevingsvisie

Door: Albert Kerssies | Geschreven op:

Afgelopen woensdagavond (27-3-2019) is de startnotitie Omgevingsvisie besproken in de gemeenteraad. Volgens de PCW is de omgevingsvisie één van de belangrijkste documenten voor de toekomst van de gemeente... Lees meer »

Schriftelijke vragen over de Vredenburghzone

Geschreven op:

Schriftelijke vragen over de Vredenburghzone conform artikel 32, reglement van orde gemeenteraad Waddinxveen Geacht college, De PCW is groot voorstander van de aanleg van de Vredenburghzone. Een ‘groene... Lees meer »

Tekort van 2,8 miljoen - portemonnee Waddinxveen nog eerder leeg!

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Vanaf 2018 komt Waddinxveen elk jaar 2,8 miljoen euro tekort komt in het Sociaal Domein. Het tekort doet zich vooral voor op Jeugdhulp en in mindere mate op WMO. De gemeenteraad is hierover in een memo... Lees meer »

Schriftelijke vragen over vergroten verkeersveiligheid op rotonde bij Passage

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

De aanleiding voor deze vragen is de aankoop van het ABN-AMRO pand, door de gemeente. Naast dit pand ligt sinds enkele jaren een rotonde, die de Kerkweg-oost, Kanaalstraat, Juliana van Stolberglaan en... Lees meer »

Zit er na 2023 nog iets in de portemonnee van Waddinxveen?

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Vorige week besloot de gemeenteraad 34 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het concept uitvoeringsplan maatschappelijk vastgoed. Daarvan is 20 miljoen bestemd voor nieuwbouw van het Coenecoopcollege.... Lees meer »

Teveel losse eindjes in plan van vierendertig miljoen

Door: Martijn Kortleven | Geschreven op:

Besluit nu om 34 miljoen euro uit te geven aan scholen en sporthallen, dan vertellen we u later wat de kosten zijn om de buitenruimte in te richten en wat de verkeersmaatregelen kosten. Dat vroeg het college... Lees meer »

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»