Nieuws

Bijdrage Interpellatiedebat Wereldwijd

Door: Sylvia van de Krol-den Ouden | Geschreven op:

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 21 juni 2023 heeft mevrouw Ten Zijthoff namens PvdA/GL gevraagd om een Interpellatiedebat over de huurovereenkomsten van de (nieuwe) gebruikers van het pand... Lees meer »

Nieuwbouw zwembad

Door: Sylvia van de Krol-den Ouden | Geschreven op:

Inleiding We vinden het belangrijk dat er een zwembad blijft in ons dorp. Bewegen is goed voor de gezondheid. En voor de veiligheid van de kinderen is het belangrijk dat ze op zwemles kunnen om hun zwemdiploma’s... Lees meer »

Wijziging verordening sociaal domein: Leerlingenvervoer

Door: Sylvia van de Krol-den Ouden | Geschreven op:

Voor ons ligt een wijzigingsvoorstel verordening sociaal domein dat voor een groot deel gaat over het leerlingenvervoer. Dit gaat over de ongeveer 200 kinderen uit Waddinxveen die niet in Waddinxveen zelf... Lees meer »

Duurzame Opvang Vluchtelingen

Door: Lambert den Dekker | Geschreven op:

In de raadsvergadering van 21 juni hebben we de startnotitie met betrekking tot de duurzame opvang van vluchtelingen besproken en hierover positief besloten. De PCW diende een amendement in waarmee we... Lees meer »

Mondelinge vraag: Samen maken we Waddinxveen toegankelijker

Door: Corné Verduijn | Geschreven op:

De Nationale Vereniging de Zonnebloem zet zich al jaren in voor het vergroten van de toegankelijkheid in Nederland voor mensen met een lichamelijke beperking. Uit recent onderzoek van de Zonnebloem blijkt... Lees meer »

Huisvestingsverordening Waddinxveen 2023

Door: Hans van Mourik | Geschreven op:

De Huisvestingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om in een huisvestingsverordening regels vast te leggen over de toewijzing van huur en sociale koopwoningen en over het bepalen van de urgentievolgorde... Lees meer »

Sociale huurwoningen op terrein voormalig gemeentehuis

Door: Hans van Mourik | Geschreven op:

Als PCW zijn we blij met het voorliggende voorstel om 37 sociale huurwoningen te gaan bouwen aan het Raadhuisplein. Wij willen namelijk voor elke Waddinxvener een passende woning. Op deze wijze wordt er... Lees meer »

Interview met Sylvia van de Krol-den Ouden

Geschreven op:

Hart voor kwetsbaren Voor Sylvia zijn inclusiviteit en het opkomen voor de kwetsbaren de belangrijkste missies in haar rol als raadslid namens de PCW. Sinds september 2020 vervult ze deze rol dan ook met... Lees meer »

Voorstel uitbreiding maatschappelijke voorzieningen Park Triangel

Door: Bart Drost | Geschreven op:

De PCW heeft met veel belangstelling kennis genomen van het voorstel tot uitbreiding van de maatschappelijke voorzieningen in Park Triangel, met een nieuw schoolgebouw op de locatie van het oude ABS, aangevuld... Lees meer »

Startnotitie Maatschappelijke voorzieningen

Door: Bart Drost | Geschreven op:

Ik sprak laatst een oud-Waddinxvener die na vele jaren via de Beijerincklaan weer het dorp was binnengereden. ‘Jongen, wat is Waddinxveen gegroeid!’ zei hij. En hij heeft gelijk. De PCW vindt het belangrijk... Lees meer »

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»