Nieuws

Maidenspeech en mondelinge vraag

Door: Bart Drost | Geschreven op:

Geachte voorzitter, Het is een bijzonder moment om hier te staan. Natuurlijk omdat dat voor mij de eerste keer is. Maar er is nog iets… Ik neem u even mee terug in de tijd. We schrijven 26 januari 1977.... Lees meer »

Vragen nieuwbouw Esdoorlaan / Vragen over zwerfafval

Geschreven op:

Gisteren tijdens commissie vergadering zijn de volgende twee onderwerpen aangekaart. Voor plan rondom Esdoornlaan / Rank:Daar worden door een vastgoed ondernemer 62 woningen gerealiseerd.In de ingediende... Lees meer »

Besluit bekrachtiging Wet Voorkeursrecht Gemeenten

Geschreven op:

Allereerst wil ik het college hartelijk bedanken voor de beantwoording van de technische vragen. WVG Noordkade Vanavond nemen we als raad 3 besluiten over het toepassen van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.... Lees meer »

Wijkspreekuur PCW in Triangel

Geschreven op:

De Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW) wil graag met inwoners van Waddinxveen in gesprek. Op zaterdag 17 september aanstaande staan een aantal fractieleden van deze plaatselijke politieke partij... Lees meer »

Jannes Berghout stopt in Waddinxveense politiek.

Geschreven op:

Beste leden van de PCW, Bij deze deel ik u mee dat ik na een zorgvuldige afweging helaas heb moeten besluiten om, per 21 september 2022, mijn raadslidmaatschap te beëindigen. Sinds 1 augustus 2022 ben... Lees meer »

Vragen over herinrichting koningin Wilhelminaplein

Door: Corné Verduijn | Geschreven op:

Geacht college, KW-Plein Op 6 Oktober 2021 hebben we in de commissie Ruimte en Infra gesproken over de memo van het college voor de herinrichting van het Koningin Wilhelminaplein. Belangrijk item in de... Lees meer »

Visie over het inpassingsplan N207-Zuid

Door: Corné Verduijn | Geschreven op:

Voorzitter, Vanavond spreken we over het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N207-Zuid welke door de provincie is opgesteld. Een nieuwe weg aan de westkant van ons dorp die het verkeer van en naar ons dorp... Lees meer »

Motie Actualisatie programmabegroting met meetbare prestatie-indicatoren

Door: Bert Waterman | Geschreven op:

Tijdens de behandeling van de jaarstukken 2021 in de gemeenteraad van 6 juli 2022 heeft de PCW in samenwerking met de VVD het initiatief genomen om een motie in te dienen met als doel de beoordeling van... Lees meer »

Mondelinge vraag: Zorg bij boeren

Door: Corné Verduijn | Geschreven op:

Geacht college, De afgelopen weken is er landelijk veel onrust ontstaan naar aanleiding van de kaarten die gepresenteerd zijn door het ministerie van Natuur en Stikstof voor het behalen van stikstof reductie... Lees meer »

Wachten op beslissing op aanvraag WMO en jeugdhulp duurt lang

Door: Sylvia van de Krol - den Ouden | Geschreven op:

In de besluitvormende raadsvergadering van 6 juli 2022 hebben we de volgende vragen gesteld in het vragenhalfuur voor raadsleden: Als PCW vinden we het belangrijk dat iedereen van jong tot oud de hulp... Lees meer »

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»