Nieuws

Mondelinge vraag: Zorg bij boeren

Door: Corné Verduijn | Geschreven op:

Geacht college, De afgelopen weken is er landelijk veel onrust ontstaan naar aanleiding van de kaarten die gepresenteerd zijn door het ministerie van Natuur en Stikstof voor het behalen van stikstof reductie... Lees meer »

Wachten op beslissing op aanvraag WMO en jeugdhulp duurt lang

Door: Sylvia van de Krol - den Ouden | Geschreven op:

In de besluitvormende raadsvergadering van 6 juli 2022 hebben we de volgende vragen gesteld in het vragenhalfuur voor raadsleden: Als PCW vinden we het belangrijk dat iedereen van jong tot oud de hulp... Lees meer »

Bijdrage Sleutelkwartier Kavel 7

Door: Hans van Mourik | Geschreven op:

Zowel in de commissievergadering van 15 juni jl. als ook de raadsvergadering van 21 juni jl. hebben we het gehad over ambitiedocument Sleutelkwartier, Passage specifiek kavel 7. Hier komt een flat van... Lees meer »

Bijdrage Coalitieakkoord

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter, We hebben in het formatieproces met elkaar een mooie en interessante weg afgelegd die heeft geleid tot een mooi resultaat. Ik wil in mijn bijdrage dan ook stilstaan bij proces en bij het resultaat.... Lees meer »

Albert Kerssies beëdigd als wethouder

Geschreven op:

Ruim vier jaar geleden werd Albert Kerssies geïnstalleerd als raadslid namens de PCW. Vandaag neemt hij als wethouder zitting in het nieuwe college van Waddinxveen namens de PCW. Albert is 61 jaar, getrouwd... Lees meer »

Bijdrage Raadsvergadering 21-06-2022

Door: Corné Verduijn | Geschreven op:

Onderwerp : Vaststellen Bestemmingsplan Beukenhof Datum : 21 juni 2022 Agendapunt 10 Vaststellen bestemmingsplan Beukenhof Algemeen Voor ons ligt een nieuw bestemmingsplan voor het deelgebied Beukenhof... Lees meer »

Kantoor Agathos Waddinxveen geopend

Door: Sylvia van de Krol-Den Ouden | Geschreven op:

Het moment was eindelijk daar! Team Waddinxveen van Agathos thuiszorg (onderdeel van Lelie zorggroep) heeft een eigen kantoor aan de Mozartlaan 48 in Waddinxveen. Dinsdag 7 juni was de officiële opening.... Lees meer »

Mondelinge vragen ‘Resultaat serviceregels’

Door: Bert Waterman | Geschreven op:

De gemeente deelde via de website en sociale media de resultaten van de naleving van de serviceregels over het eerste kwartaal van dit jaar. Serviceregels zijn afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening... Lees meer »

Maidenspeech en bijdrage verantwoording aankoop de Unie

Door: Corné Verduijn | Geschreven op:

Bekijk hier de opname van de maidenspeech. Voorzitter, Op 11 december 2019 namen we afscheid van Fatima Kalai als raadslid namens D66. Bij haar afscheidsspeech blikte ze terug op haar raadsperiode en hoe... Lees meer »

Mondelinge vragen ‘Hulp bij schulden’

Door: Sylvia van de Krol-den Ouden | Geschreven op:

Volgens een onderzoek van het SEO Economisch Onderzoek (op verzoek van ministerie Justitie en Veiligheid) kunnen schuldhulpverleners verspreid over de komende jaren een toename van de hulpvraag verwachten... Lees meer »

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»