Aan de slag, de komkommertijd is voorbij....

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Het zomerreces, of wel de komkommertijd, is voorbij! Wat doet een raadslid zoal in het zomerreces? Het zomerreces duurde dit jaar ongeveer 6 weken. Op 6 juli 2016 hadden wij onze laatste gemeenteraadsvergadering en op vrijdagavond 8 juli 2016 hebben wij als fractie het politieke seizoen informeel afgesloten. Maandag 22 augustus hadden wij weer onze eerste fractievergadering en op 24 augustus weer de eerste (informerende) gemeenteraadsvergadering.

Vrije avonden
Tijdens het zomerreces heb je in ieder geval geen avondvergaderingen en het e-mailverkeer ligt zo goed als stil. Overdag mocht ik nog wel drie weken doorwerken. Als gezin hebben wij drie weken vakantie gehad waarvan wij twee weken gebivakkeerd hebben op een camping in Nunspeet. Gefietst, de kabouterroute gewandeld, meegevaren met een Elburgse Botter, de driehoek Apeldoorn-Dieren-Zutphen bereden met (stoom)trein en gevaren, veel gelezen, toegekeken bij een camping-zeskamp, geholpen bij knutselen, tafeltennis, een nieuwe lego-brandweerhoogwerker gebouwd en vervolgens diverse mensen uit hoge gebouwen of torens gered..., en nu weer veilig thuis en aan de slag…. Inmiddels bleek in Waddinxveen ‘onze’ zonnebloem alweer 48 cm gegroeid te zijn.

Opgeruimd staat netjes
Op de 'langste' dag van het jaar (en voortgezet in het zomerreces) is de 'opruimwoede' bij mij toegeslagen.... 16 jaar politiek actief betekent bij mij meters archief..... In de afgelopen vier weken zeker 5 meter (bijna 60 kilo) aan stukken, cursussen etc. opgeschoond.... Oude rapporten Rekenkamer, nieuwsbrief Centrum uit 2007, Nieuwe Wet ruimtelijke ordening uit 2008.... Uit 'nostalgie' of historisch besef toch ook politiek interessante stukken uit 2004, stukken over centrum op Passagegebied, het oorspronkelijke Bentwoud bewaard...!!

Bezinning
Een zomerreces biedt ook de mogelijkheid wat achterstallig leeswerk ‘weg te werken’. Ik had nog een paar boeken liggen over politiek, de combinatie van arbeid-zorg en enkele pastoraal-theologische boeken over navolging, de heilige doop en begeleiding rondom het levenseinde. In totaal zeven (…) boeken gelezen. Daarbij begonnen aan onder andere ‘Ongeloof en Revolutie’ van Groen van Prinsterer. Het verbaasde mij hoe actueel dit boek is: de beschrijving van de tijdgeest en maatschappelijke ontwikkelingen van zo’n 150 jaar geleden is herkenbaar en je zou, behalve het taalgebruik, er zo anno 2016 neer kunnen zetten in plaats van 1849. Leerzaam voor de politiek! Ook leerzaam vond ik de boeken ‘Wat is wijsheid? Toekomst voor christelijke politiek’ (Rob Nijhof) en de bundel ‘Navolging’ waarin lezingen van dr. A.L.H. Hage, dr. A. Huijgen en dr. H. Klink zijn opgenomen. Zij behandelen respectievelijk de navolging in de voetsporen van Thomas à Kempis, Luthers leer van de twee rijken en Bonhoeffer over navolging. Goed om weer eens te bezinnen op de taak en verantwoordelijkheid van de overheid, de waarde van christelijke politiek etc. Gesteld werd dat in lijn van de twee-rijkenleer van Luther, waarin zoals u weet er sprake is van een domein van de kerk en een domein van de overheid, er opening is voor tolerantie, godsdienstvrijheid etc. Best lastig thema’s en goed daar als christenen over na te denken.

Het zomerreces is weer voorbij
Het zomerreces is voorbij, de eerste fractie- en raadsvergaderingen achter de rug. De komkommertijd is voorbij. Aan de slag!

Peter van den Berg
(raadslid PCW-fractie)

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»